22. srpnja

SVETA MARIJA MAGDALENA

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Nebeskog svjetla Izvore,
Kad Magdalenu pogledaš,
Plam ljubavi uspiruješ,
Led srca njena rastapaš.

I leti žarom nošena
Da svete noge pomaže,
Opere suzom, vlasima
Da otre ih i cjeliva.

Pod križem stoji bez straha,
S tjeskobom uz grob ostaje,
Vojnika se ne prepada:
Ne pozna ljubav bojazni.

O Kriste, prava ljubavi,
Ti grijehe naše očisti,
Ti srca puni milošću,
Ti daj nam rajsku nagradu.

Sa Ocem Sinu vječnomu
I tebi, Duše Presveti,
Ko otprije što bila je,
Nek bude slava uvijeke. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodine, službenica se tvoja raduje u tebi, Spasitelju svome (Aleluja).

Ps 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Antifona 2.

Čvrsti su temelji na stijeni sazdani: tako su i Božje zapovijedi u srcu svete žene (Aleluja).


Ps 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga

Božja ste građevina (1 Kor 3, 9).

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
 uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
 uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
 i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
 miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika - *
 to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac,
 neće se postidjeti *
 kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Čvrsti su temelji na stijeni sazdani: tako su i Božje zapovijedi u srcu svete žene (Aleluja).

 

Antifona 3.

 Ruka te Gospodnja učvrstila i blagoslovljenom ćeš biti na vječna vremena (Aleluja).

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
 Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
 svakim blagoslovom duhovnim *
 u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
 prije postanka svijeta *
 da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
 za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
 na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
 u kome, njegovom krvlju, *
 imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
 po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
 zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
 po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
 da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
 sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.   Ruka te Gospodnja učvrstila i blagoslovljenom ćeš biti na vječna vremena (Aleluja).


ČITANJE  Rim 8, 28-30

Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.


OTPJEV

R. Bog je izabra, * i unaprijed je predodredi.
     Bog je izabra, i unaprijed je predodredi.

O. Prebivalište joj dade u šatoru svome. * I unaprijed je predodredi.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Bog je...

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kliče srce moje u Gospodinu, raste snaga moja po Bogu mome, jer se radujem pomoći tvojoj (Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Kliče srce moje u Gospodinu, raste snaga moja po Bogu mome, jer se radujem pomoći tvojoj (Aleluja).


PROŠNJE

Zajedno sa svetim ženama pomolimo se Gospodinu za Crkvu i zavapijmo:

R. Sjeti se, Gospodine, Crkve svoje.


MOLITVA

Bože, sveta Marija Magdalena vidjela je uskrsloga Spasitelja i prva javila učenicima radost uskrsnuća. Daj i nama, po njezinu primjeru i zagovoru, svjedočiti da je Krist živ te ga jednom ugledati kao Kralja vječne slave. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.