DRUGI TJEDAN

UTORKOM U VAZMENOM VREMENU

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

O vječna Sliko Višnjega,
Od Svjetla Svjetlo, Bože naš,
Otkupitelju, slava ti
I čast i sila kraljevska.

Ti sâm od vijeka nada si
Vremenâ svih i središte,
Tvoj Otac s pravom dade ti
Da budeš vladar narodâ.

Ti cvijete stidne Djevice,
Ti glavo roda našega,
S vrhunca trgnut kamene
Što spasi zemlju čitavu.

Pod vlasti strašnog silnika
Svi smrtnici su stenjali,
Al’ ti im slomi okove
I nebo njima otvori.

Zakonoša i svećenik
I Učitelj: na haljini
Ti nosiš natpis krvavi:
Svih kraljeva sam višnji Kralj.

Sva slava Tebi, Isuse,
Što ljubavlju nas privlačiš,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.


PSALMODIJA

 

Antifona 1.

Tražite što je gore, ne što je na zemlji, aleluja.

Ps 49 (48). Ispraznost bogatstva

Teško će bogataš u kraljevstvo nebesko (Mt 19, 23).

I.

Poslušajte ovo, svi narodi, *
    čujte, svi stanovnici zemlje,
vi, djeco puka, i vi, odličnici, *
    bogati i siromašni zajedno!

Moja će usta zboriti mudrost, *
    i moje srce misli razumne.
K poučnoj izreci priklonit ću uho, *
    uz citru ću izložit svoju zagonetku.

Što da se bojim u danima nesreće *
    kad me opkoli zloba spletkara
koji se u blago svoje uzdaju *
    i silnim se hvale bogatstvom?

Ta nitko sebe ne može otkupit *
    ni za se dati Bogu otkupninu:
životu je cijena previsoka, *
    i nikada je neće platiti
tko želi živjeti dovijeka *
    i ne vidjeti jamu grobnu.
Jer, i mudri umiru,
    pogiba i luđak i bezumnik: *
    bogatstvo svoje ostavlja drugima.

Grobovi im kuće zasvagda,
    stanovi njihovi od koljena do koljena, *
    sve ako se zemlje nazivale
    imenima njihovim.
Čovjek koji nerazumno živi *
    sličan je stoci koja ugiba.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tražite što je gore, ne što je na zemlji, aleluja.

 

Antifona 2.

Otkupio je Gospodin dušu moju Podzemlju iz pandža, aleluja.

II.

Takav je put onih koji se ludo uzdaju, *
    to je konac onih koji uživaju u sreći.
Poput stada redaju se u Podzemlju, *
    smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.
Njihova će lika brzo nestati, *
    Podzemlje će im biti postojbina.

A moju će dušu
    Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža *
    i milostivo me primiti.
Ne boj se ako se tko obogati *
    i ako se poveća blago doma njegova:
kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, *
    i blago njegovo neće s njime sići.

Ako se u životu držao sretnim *
    -  »Govorit će se da ti je dobro bilo!« -
i on će doći u skup otaca svojih, *
    gdje svjetlosti više vidjeti neće.
Čovjek koji nerazumno živi *
    sličan je stoci koja ugiba.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Otkupio je Gospodin dušu moju Podzemlju iz pandža, aleluja.

 

Antifona 3.

Tvoja je, Gospodine, veličina i moć i slava i pobjeda, aleluja.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12). Hvalospjev otkupljenih

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
    primiti slavu i čast i moć!
Jer, ti si sve stvorio, *
    i tvojom voljom sve postade
    i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
    i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan
    i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
    ljude iz svakog plemena i jezika,
    puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
    kraljevstvom i svećenicima, *
    i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
    primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
    i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tvoja je, Gospodine, veličina i moć i slava i pobjeda, aleluja.

ČITANJE 1 Pt 2, 4-5

Pristupite Gospodinu, Kamenu živomu, što ga istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.


 

OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja.
     
Obradovaše se učenici, aleluja, aleluja.

O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. ObradovašeEVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

 

PROŠNJE

Postojanom se molitvom utječimo Kristu, koji je svojim uskrsnućem učvrstio nadu svoga naroda:

R. Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Bože, ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti. Prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost, kojoj je predokus uskrsno slavlje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.