DRUGI TJEDAN

UTORKOM U VAZMENOM VREMENU

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

 

HIMAN


Nebo, zemlja, svemir cijeli
Neka kliče od veselja:
Pobjeda, gle, Isusova
Nadvlada smrt, život vrati.

Milosno se vrijeme vraća,
Osvanu nam dan spasenja.
Jaganjčevom krvlju, evo,
Oprani su grijesi svijeta.

Pobjedna smrt život vraća,
Križa znak je znakom slave:
Pobijeđen Krist đavla svlada,
Pobjedu on s nama slavi.

Uskrsnim nam ovim danom
Smrtnicima nada sviće:
Nakon smrti – svi mi  znamo –
S Kristom ćemo uskrsnuti.

U sve dane sretni pojmo
Uskrsnoga zbog veselja:
Život nema više kraja,
S Kristom svima Uskrs svanu. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Pristupili ste Sionu, gori i gradu Boga živoga, aleluja.

 

PS 43 (42) Čežnja za hramom

Ja - Svjetlost - dođoh na svijet (Iv 12, 46).

Dosudi mi pravo, Bože,
    i povedi parbu moju
    protiv čeljadi bezbožne, *
    izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka!
Jer ti si, Bože, zaklon moj:
    zašto me odbacuješ? *
    Zašto obilazim žalostan,
    pritisnut dušmanima?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
    nek me vode, *
    nek me dovedu na tvoju svetu goru,
    u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku, *
    Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe, *
    Bože, o Bože moj!

Što si mi, dušo, klonula *
    i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
    spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pristupili ste Sionu, gori i gradu Boga živoga, aleluja.

 

Antifona 2.

Ti si, Gospodine, izbavio život moj, da ne pogine, aleluja.

 

Hvalospjev (Iz 38, 10-14. 17-20). Tjeskoba umirućeg i radost iscijeljenog.

Mrtav bijah, a evo živim... te imam ključe Smrti (Otk 1, 17- 18).

Govorio sam: U polovici dana svojih *
    ja moram otići.
Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano *
    za ostatak mojih ljeta.
Govorio sam: Vidjet više neću Gospodina *
    na zemlji živih,
vidjet više neću nikoga *
    od stanovnika ovog svijeta.

Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, *
    kao šator pastirski;
poput tkalca moj si život namotao*
    da bi me otkinuo od osnove.
Od jutra do noći skončat ćeš me, *
    vičem sve do jutra;
kao što lav mrska kosti moje, *
    od jutra do noći skončat ćeš me.
Poput laste ja pijučem, *
    zapomažem kao golubica,
uzgor mi se okreću oči, *
    zauzmi se, jamči za me.

Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, *
    za leđa si bacio sve moje grijehe.
Jer Podzemlje ne slavi tebe, *
    ne hvali te Smrt;
oni koji padnu u rupu *
    u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas, *
    otac naučava sinovima tvoju vjernost.
U pomoć mi, Gospodine, priteci, *
    i mi ćemo pjevati uz harfe
sve dane svojega života *
    pred Hramom Gospodnjim.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ti si, Gospodine, izbavio život moj, da ne pogine, aleluja.

 

Antifona 3.

Ti pohodi zemlju i ti je natopi, aleluja.

 

Ps 65 (64). Svečana zahvalnica

Sion - to je nebeski grad (Origen).

Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu,
     tebi se ispunja zavjet - *
    ti molitve uslišuješ.
Svaka put dolazi k tebi *
    pod teretom grijeha.
Naši nas prijestupi taru, *
    ti ih pomiruješ.
Blažen kog izabra i k sebi približi: *
    on boravi u dvorima tvojim.
Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga, *
    i svetošću tvoga Hrama.
Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, *
    o Bože, spasenje naše,
nado svih krajeva svijeta *
    i mora dalekih.

Učvršćuješ bregove jakošću svojom, *
    silom opasân.
Krotiš huku mora, *
    huku valova i buku naroda.
Oni što žive nakraj svijeta
    boje se znamenja tvojih; *
    dveri jutra i večeri radošću napunjaš.

Ti pohodi zemlju i ti je natopi, *
    obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni, *
    ti pripravi ljudima žito.
Ovako pripremi zemlju: *
    brazde joj natopi, *
    grude joj poravna;
kišom je omekša, *
    usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni  godinu dobrotom svojom, *
    plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, *
    brežuljci se pašu radošću.
Livade se kite stadima,
    doline se pokrivaju žitom: *
    svagdje klicanje, pjesma.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ti pohodi zemlju i ti je natopi, aleluja.


ČITANJE  Dj 13, 30-33

Bog uskrisi Isusa od mrtvih. On se mnogo dana ukazivao onima koji s njim bijahu uzašli iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom. I mi vam navješćujemo evanđelje: obećanje dano ocima Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih.

 


OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz groba

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Uskrsnu Gospodin od mrtvih, kako je rekao: radujmo se i kličimo svi jer on kraljuje dovijeka, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin od mrtvih, kako je rekao: radujmo se i kličimo svi jer on kraljuje dovijeka, aleluja.

 

MOLBENICA

Zahvalnom se molitvom obratimo Bogu Ocu čiji je neokaljani Jaganjac uzeo grijeh svijeta i sve nas oživio:

R. Začetniče života, oživi nas.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Bože, ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti. Prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost, kojoj je predokus uskrsno slavlje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.