Iz uvodnog pisma (UVODNI TEČAJ «PUT»)

 
 

ŠTO NUDI DOPISNA TEOLOGIJA
Poštovani čitatelji !

Nakon mnogo razmišljanja i mnogostruka savjetovanja započinjemo, evo, tečaj dopisne teologije. Razmišljali smo i razgovarali o svima Vama koji želite izvanredno studirati na našem Institutu za višu teološku kulturu, o Vama koji ste nekoć pohadjali vjeronauk u studentskim i drugim zajednicama, koji želite dublje razmišljati o svojoj vjeri, koji želite imati zaokružen pogled u kršćanski misterij, o Vama kojima se nameću pitanja o smislu i cilju života, o Vama koji želite nešto više znati o Kristu i kršćanstvu, o Vama koji želite pratiti kako današnja teologija obradjuje ono što vjerujete; razmišljali smo napose o Vama koji želite biti Kristovi svjedoci danas i ovdje, koji drugima želite dati "obrazloženje nade koja je u vama" (1 Pt 3,15), koji želite biti vjernički odgovorni i suodgovorni u današnjem društvu i Crkvi; posebno smo mislili na Vas, roditelji, koji stojite pred ozbiljnim i odgovornim problemom vjerskog odgoja svoje djece, na Vas kojima ovo društvo, osobito škola, postavlja posebna pitanja s obzirom na vjeru, razmišljali smo i o Vama, redovnici i redovnice, koji želite da Vaše zajednice, sjemeništa, studentati, novicijati, postulature, kandidature, juniorati dublje razmišljaju i žive Isusovu poruku. Željeli smo pružiti neku pomoć i Vama, kateheti i katehistice, koji mladima, odraslima, katekumenima i dr. želite vječnu Božju riječ posredovati u njima danas razumljivoj ljudskoj riječi. Željeli smo pružiti svoju uslugu i Vama, svećenici, koji želite i trebate sustavnu informaciju o tijekovima današnje teologije i koji drugima želite na suvremen i pristupačan način posredovati Božju Riječ. Svi smo mi - svijesno ili nesvijesno - djeca svoga vremena: nosimo radosti i brige toga vremena. Mnogi se bore i s velikim teškoćama. Krist je već mnogima promijenio život. Ne bi li on mogao promijeniti i moj život: učiniti ga ljepšim i dostojnijim? Može li kršćanska vjera dati odgovor na čovjekova pitanja, napose na pitanja koja na poseban način postavlja naše vrijeme? Mogu li se i ja danas osobno susresti s Kristom? Odoljeva li kršćanska vjera kritičnom ispitivanju našega razuma?

Iz svih tih pitanja, razmišljanja, savjetovanja i želja rodila se misao o dopisnoj teologiji. Sve Vas pozdravljamo kao njezine prve suradnike i sudionike. Posrijedi su zaista važna pitanja našega vjerničkoga postojanja i naše Crkve. Rješavati ih možemo samo u najužoj suradnji jedni s drugima. Za tu Vas suradnju već na početku molimo i na njoj Vam prijateljski unaprijed zahvaljujemo.