Login

8. Pismo

Drage kolegice i kolege, polaznici 5. godine DT-a.

Došli smo do kraja još jedne godine, jedne cjeline - Puta, Pismom koje Vam šaljem. Ove Nedjelje proslavit ćemo Uskrsnuće Gospodina našega Isusa Krista, blagdan za koji s pravom možemo reži da je ugaoni kamen naše Vjere. Uskrsnuće Gospodinovo i Njegova pobjeda nad grijehom smrti zalog je naše nade i razlog naše radosti.

U sljedeću godinu Dopisne Teologije krenuti ćemo početkom vazmenog vremena. Uz želju za blagoslovljenim danima Velikog tjedna i Uskrsa, želim Vas obavijestiti kako je 8. Pismo dostupno na našoj web stranici.

Božji blagoslov i Mir Serafskog oca Franje,

Vaš b. Alojzije Ivan OFS

 

KRIST USKRSNU! UISTINU USKRSNU! - SRETAN USKRS!

Ivan Reiner, 29.03.2024.

7. Pismo

Drage kolegice i kolege.

Dok kročimo kroz naš Korizmeni put, put odricanja i odlaska u "pustinje vlastitih života", studij Dopisne teologije donosi nam teološko; znanstveno promišljanje o središnjem otajstvu naše Vjere - otajstvu Vazma.

Stoga u pismu koje je pred nama želimo razmotriti značenje Uskrsnuća, njegovo osnovično spasovno značenje,
značenje za vjeru svjedoka i tako za vjeru svakoga kršćanina. Želimo osim toga promotriti koji je
spasovni smisao Isusove smrti u svjetlu Isusova uskrsnuća za vjeru Pracrkve i tako za našu vjeru.
Brižljiv egzegetski posao na tekstovima Novoga Zavjeta i metodički trijezno razmišljanje
nad plodovima toga rada pokazuje da crkvena vjera nije žrtva utvare, nego da počiva na sigurnosti
onih koji su "vidjeli i čuli" (Dj 4,20).

Vaš poslužitelj b. Alojzije Ivan OFS

Ivan Reiner, 18.03.2024.

6. Pismo

Dragi polaznici i polaznice 5. godine DT!

U pretincu pisama, nalazi se novo Pismo. Ovo Pismo, kolegij koji se pred Vama nalazi donosi razmišljanja o Novo zavjetnom svjedočanstvu o Kristu.

“Božja samoobjava dosiže u Isusu Kristu svoje nenadmašivo savršenstvo. Stoga je on posljednji događaj i posljednja riječ božanskog samoočitovanja. Nije on to zbog toga što je Bog odlučio nakon njega ne objavljivati se više, nego stoga što se u Isusu Kristu Bog do kraja očitovao. U njemu se Bog u tjelesnom obličju pojavio među ljudima tako da Krist po prikazu Ivanova Evanđelja može reći: ‘Tko je vidio mene, vidio je i Oca’ (Iv 14,9).” Tim rečenicama iz prethodnog pisma (usp. 2.21) dodirnuta je već tema koju ćemo u narednim pismima posebice obrađivati.
Ako smo se u prvom krugu osnovnog kursa više bavili pitanjem čovjeka kao takva i obrađivali pitanja koja mu se baš u ovo vrijeme nameću, ovaj drugi krug, koji upravo započinje, više će pažnje posvetiti “Božjem odgovoru spasenja u Kristu”. Ovo će se pismo pozabaviti prasvjedočanstvom o misteriju Krista u kome je Bog dao svoj odlučni odgovor na sva Ijudska pitanja u pogledu spasenja i smislu života. Svjedočanstvo Pracrkve o Isusu Kristu, zabilježeno u spisima Novoga zavjeta, po obliku je mnogostruko, a ipak ima jedno zajedničko središte: Priznanje da je Isus Krist i Gospodin.
Poznavanje toga priznanja zahtijeva intenzivan rad sa Svetim pismom. A on se može odvijati uz pomoć sredstava koje je stvorila znanost tumačenja Biblije (egzegeza). Na taj način treba u situaciji u kojoj su nastajali ti spisi otkriti njihov poseban karakter i stvarnu namjenu koja se željela postići tim spisom. Tko želi shvatiti Novi zavjet kao Božju riječ u ljudskoj riječi, taj ne može zanemariti tih spoznaja.

Obilje Božjeg blagoslova, te Mir i Dobro!

Vas poslužitelj b. Alojzije Ivan OFS

Ivan Reiner, 21.02.2024.

5. Pismo

Dragi/e polaznici/e II ciklusa Dopisne teologije.

U Vašem pretincu na web stranici DT-a  "čeka“ četvrto pismo. U ovim danima Božićnog vremena, pošto smo proslavili Otajstvo utjelovljenja Sina Božjega u neuglednoj štalici, odbačen od moćnika ovoga svijeta, no prihvaćen od skromnih i malenih ljudi kojima Gospodin sam to htjede objaviti i na čija srca milostivo gleda, Pismo koje je pred vama nosi naslov „Bog se objavio“.

U uvodu stoji da ono želi: „…protumačiti kako se Bog objavio ne samo riječima nego i po svom spasonosnom djelovanju u povijesti (1. poglavlje). Ono želi pokazati, kako se Bog sam tako objavio a da se nije izručio čovjeku na volju (2.poglavlje). Pismo želi pojasniti da se Bog objavio po ljudima – spisi Starog i Novog zavjeta nastali su iz povijesti Izraela i Pracrkve (3. poglavlje). Konačno se želi istražiti pitanje, kako je mogla Objava Božja unatoč grijehu i promašaju Crkve po toj Crkvi živa do nas stići (4. poglavlje).

 

Do slijedećeg Pisma želim Vam obilje Božjeg blagoslova i mira!

Vaš poslužitelj, b. Alojzije Ivan OFS.

Mir i Dobro

 

Čestiti Božić i blagoslovljenu Novu godinu!

"Rođenje tvoje, Kriste Bože naš, zasja svijetu svjetlom bogospoznaje.Jer po njem zvjezdoznanci zvijezdom naučiše, klanjati se tebi, Suncu pravde i u tebi spoznati Zoru s visine: Gospode, slava tebi!

/Tropar Rođenja Gospodnjega, glas 4./

 

 

Ivan Reiner, 08.01.2024.

4. Pismo

Dragi/e polaznici/e II ciklusa Dopisne teologije.

Četvrto pismo Vas "čeka" u Vašem pretincu i na web stranici. U vremenu kada sve manje razgovaramo, te krijući se iza govora o toleranciji, sve je manje istinskog dijaloga u društvu. Stoga nam autori četvrtog Pisma pružaju uvid u razumijevanje dijaloga u punom smislu riječi - ulaska u odnos s drugim i drugačijim čovjekom, bližnjim na kojega samo upućeni. 

Do slijedećeg Pisma želim Vam obilje Božjeg blagoslova i mira!

Vaš poslužitelj, b. Alojizije Ivan OFS.

Mir i Dobro

Ivan Reiner, 08.10.2023.

3. Pismo

Dragi/e polaznici/e II ciklusa Dopisne teologije, 

Treće pismo pete godine Vas "čeka" u Vašem pretincu na web stranici. Pismo iznosi jedno od temeljnih životnih pitanja - pitanje smisla. Vjerujem kako bi svatko od nas, postavljajući si pitanje o smislu života i smislu tj. ulozi Boga u u pitanju životnoga smisla, trebao imati na umu poroslov enciklike Fides et Ratio sv. Ivana TrećePavala II "Vjera i razum (Fides et ratio) izgledaju poput dvaju krila kojima se ljudski duh uzdže k promatranju istine. Sam Bog je pak onaj koji je usadio u srca ljudi nastojanje da spoznaju istinu i da najposlije ipak spoznaju i njega kako bi spoznavajući i ljubeći njega prispjeli isto tako k punoj istini o samima sebi (usp. Izl 33, 18; Ps 27[26], 8–9; 63 [62], 2–3; 14, 8; 1 Iv 3, 2).

 

Blagoslovljeno čitanje i učenje.......

 

Vaš poslužitelj b. Alojzije

 

Mir i Dobro

Ivan Reiner, 08.09.2023.

2. Pismo

Dragi/e polaznici/e 5. godine DT. Dok iščekujemo spomendan Gospe od snijega i blagdan Uznesenja blažene Djevice Marije, pred nama je 2. Pismo ovoga ciklusa.

 

Namjera je pisaca tekstova ovog Pisma upoznati čitatelja s osnovama kršćanske antropologije, odnosno pružiti odgovore na pitanja „tko i što je doista čovjek?“ i koja je čovjekova uloga u ovome svijetu. Naime, kako bi smo mogli doista plodonosno živjeti svoju Vjeru i pripadajući kršćanski identitet nožno je poći od temeljnih egzistencijalnih pitanja.

 

Pitanja na koja ovo pismo nastoji pružiti odgovore su i pitanja slobode i odgovornosti, pitanje krivnje i čovjekova odnosa spram njegovih bližnjih. Svatko je od nas „stavljen“ u konkretne životne okolnosti unutar kojih nam je dano Gospodinu služiti, no preduvjet za zdrav kršćanski život jest i zdravo tj. ispravno razumijevanja samoga sebe u odnosu spram drugih pojedinaca i društva, povijesnih okolnosti i okoliša unutar kojega s nalazimo i dano nam je na slobodu djelovati sukladno našoj savjesti.

 

„Netko negdje posvjedoči:

Što je čovjek da ga se spominješ,

sin čovječji te ga pohađaš.“ Heb 2,6

 

 

 

Gospodin Vam dao Mir našega Serafskog Oca Franje.

 

Vaš poslužitelj b. Alojzije Ivan OFS

 

Mir i Dobro.

 

 

Ivan Reiner, 30.07.2023.

Dragi/e polaznice/i, dobrošli na 5. godinu studija Dopisne Teologije!

Dragi/e polaznice/i, dobrošli na 5. godinu studija Dopisne Teologije!

Zovem se b. Alojzije Ivan, te ću Vam tijekom ove godine biti poslužitelj. 

Formalni vid, oblik studija će ove godine biti ponešto drugačiji, no to nipošto ne znači da ste prepušteni samima sebi:). Ukoliko tj. kada god imate bilo kakvih pitanja vezanih uz teme Pisama s ove godine, potrebe za tehničkom asistencijom, nedoumica u pogledu literature s kojom će te htjeti proširiti svoje znanje, molim Vas da ne oklijevate, već mi pišite i nastojati ću Vam pomoći. Tu sam s Vama i za Vas!

Vaš poslužitelj, b. Alojzije Ivan!


Obilje Božjeg bladoslova, Mir serafskog oca Franje i postojanost u molitvi i učenju - stjecanju Mudrosti, o kojoj Bogom nadahnuta Riječ govori u Molitvi za mudrost: 

Bože otaca naših i Gospode milosrđa,
ti koji si riječju svojom stvorio svemir
i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom
da vlada nad stvorovima tvojim
i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti
i da sud sudi dušom pravičnom:
daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja
i ne odbaci me između djece svoje.
Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje,
čovjek slab i malovjek,
nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen,
ali bez mudrosti koja od tebe dolazi,
opet ne bi ničemu vrijedio.
Ti si me izabrao za kralja svome narodu
i za suca sinovima i kćerima svojim.
Odredio si mi da sagradim hram na svetoj gori tvojoj
i žrtvenik u gradu boravišta tvojeg,
u liku svetoga šatora
koji si odiskona bio spremio.
S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja,
koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
ona zna što je milo tvojim očima
i što je pravo po tvojim zapovijedima.

Pošlji je s nebesa svetih
i otpravi je od svoga slavnog prijestolja,
da uza me bude i potrudi se sa mnom
i da spoznam što je tebi milo.
Jer ona sve zna i razumije,
ona će me razborito voditi u pothvatima mojim
i štititi svojom moći.
Tad će ti djela moja biti ugodna,
i ja ću pravedno upravljati pukom tvojim
i bit ću dostojan prijestolja oca svoga.
Jer tko može spoznati Božju namisao
i tko će se domisliti što hoće Gospod?
Plašljive su misli smrtnika
i nestalne su naše namisli.
Jer propadljivo tijelo tlači dušu
i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima.
Mi jedva nagađamo što je na zemlji
i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama:
a što je na nebu, tko će istražiti?
Tko bi doznao tvoju volju
da ti nisi dao mudrosti
i da s visine nisi poslao duha svoga svetoga.
Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji
i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo
i spasili se tvojom mudrošću.
(Mudr 9, 1-18)
 

Ivan Reiner, 19.06.2023.

1. Pismo

Ivan Reiner, 19.06.2023.

Franjevački Izvori

Za sve one koji bi htjeli znati više (gotovo sve:) o obitelji franjevačkih redova - obitelji koju je Božjom milošću započeo i svojim zagovorom vodi siromašak iz Asiza - sveti Serafski otac Franjo Asiški.....

„Franjevačke izvore sačinjavaju najznačajniji spisi iz XIII. i XIV. st. koje su nam ostavili Franjo i Klara iz Asiza, zatim njihove prve biografije te papinske bule, povijesna svjedočanstva i kronike. Skupljeni po prvi put u jednome svesku na hrvatskome jeziku, ovi dokumenti predstavljaju nepresušno vrelo za proučavanje i dublje otkrivanje franjevačke duhovnosti i karizme. Po svojoj važnosti Franjevački izvori svojevrsna su franjevačka biblija. Ovo su temeljni dokumenti osamstoljetne franjevačke tradicije.“

Ivan Reiner, 19.06.2023.

Dobrodošlica 5. godina Dopisne teologije pok. fra. Jerka Fućaka

Pošto smo proslavili središnji blagdan i spasonosno otajstvo naše vjere - Gospodinju Pashu, te blagdan Tijelova, blagdan koji Crkva posebice slavi još od trinaestog stoljeća osvješćujući si dar Euharistije, dar stvarne prisutnosti Gospodnje pod prilikama kruha i vina, dar Boga kojim On daruje Sama sebe svakome od nas, ponovno smo krenuli postojanim "putevima" svagdana liturgijske godine i života kršćanskog poslanja.

Doista, koliko je neshvatljiva i neizmjerna ljubav Božja! Ljubav Boga koji jest Ljubav sama, Emanula – Boga koji hodi s nama kroz svagdašnjicu naših života.

Pred nekoliko smo tjedana proslavili i blagdan Duhova, dan kojim se prisjećamo silaska Duha Svetoga, Duha Branitelja i Životvorca na učenike okupljene u zajednicu – Crkvu, te njihova izlaska u svijet gdje će kao Crkva (ecclesia – zajednica vjernika) ohrabrena i osnažena snagom Duha Svetoga naviještati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista sve do kraja vremena. I mi smo pozvani vršiti Evanđeoski savjet, točnije zadatak, koji Krist Gospodin daje svojim učenicima svih vremena riječima „Pođite po svemu svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju“.

Drugim se Ciklusom Dopisne teologije pok. fra. Jerka Fućeka, a koji nam predstoji kroz sljedeće tri akademske godine, „želi izložiti kako se kršćanska vjera treba shvatiti; živjeti i iskazivati kao odgovor upravo na pitanje sadašnjice i kao presudna Božja pomoć čovjeku našega vremena i trenutka.“

Tijekom prve godine drugog ciklusa DT-a (odnosno pete godine DT-a) kroz osam će pisama biti iscrpno i sustavno obrađena tema „Kršćanin u vremenu i prostoru“. Pisma će vas čekati da ih preuzmete iz pretinca „5. godina“ u skladu s slijedećim rasporedom:

  1. Vjernik u našem vremenu
  2. Kako ljudi doživljavaju sebe
  3. Čovjek pred pitanjem životnoga smisla
  4. Kršćanstvo i svjetske religije – u dijalogu o Bogu i čovjeku
  5. Bog se objavio
  6. Svjedočanstvo Novog zavjeta o Kristu – putovi tumačenja
  7. Isusovo uskrsnuće i spasonosno značenje Isusove smrti
  8. Što može povijesno – kritička metoda o Isusu iz Nazareta

Prvo je pismo pod naslovom „Vjernik u našem vremenu“ već u pretincu! Tekstovi koje pismo donosi pokazuje nam važnost ispravnog razumijevanja vjere i Crkve u današnjim životnim okolnostima, odnosno „posadašnjenje“ Crkve u duhu Drugog Vatikanskog sabora. Izazovima ispravnog razumijevanja odnosa vjere i znanosti kao oživotvorenje riječi enciklike „Fides et ratio“, te važnosti ekumenskog i međureligijskog dijaloga kojega prepoznajemo u Duhu Asiza.

Svima želim obilje Gospodinova mira i blagoslova, te ljubavi, truda i radosti u učenju i proučavanju ovogodišnjih pisama.

A Božji blagoslov za sve nas na ovome putu učenja i rasta u milosti i mudrosti zazovimo riječima molitve druge večernje Božanskog Časoslova: „ Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu Crkvu. Izlij na sav svijet darove svoga Duha: što si svojom dobrotom učinio na počecima Crkve, to i danas izvrši u srcu svojih vjernika. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.“

Vaš poslužitelj b. Alojzije Ivan OFS

Mir i Dobro

 

Ivan Reiner, 04.06.2022.

Prvo pismo

Prvo Pismo - Drugi Ciklus Dopisne teologije 

"Krščanin u vremenu i prostoru"

Mario Essert, 23.05.2021.