Login

Drugo Pismo

Krešo William Bello, 29.06.2023.

Mir i dobro!

Psaltir sadrži zbirku svega što je u Starom savezu korisno i spasonosno. Psaltir je kao vrt, u kom su dozreli svi plodovi ostalih knjiga dodavši im pjesnički oblik. (S.Atanasiu, Ep.ad Marcellinam, PG 27 12). Božanski Časoslov dopunjava Psaltir s dijelovima Novog Zavjeta, himnima i čitanjima. U svom 8. broju, I. godine izlaska, dana 21.11.1962., novo pokrenuti "Glas s Koncila" prenosi razmišljanja konciiskih Otaca: "svi su isticali važnost brevijara za duhovni život ne samo kontemplativnih redovnika nego i pastoralnog svećenstva. Više puta se ponavljalo: hvaliti Boga to je glavna služba svećenika; božanski oficij izvor je milosti za cijelu Crkvu, sredstvo osobnog posvećenja, neiscrpivo vrelo utjehe; to je duševna hrana i oslonac mlađima u poteškoćama i brigama, starijima u slabosti i bolesti, ....".

 

Uoči svetkovine sv. Petra i Pavla, Crkva pred nas stavlja pod I Večernju slijedeći psalam:

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga svi narodi!
Silna je prema nama ljubav njegova,
I vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

(Ps 117)

Dobro je sjetiti se 50 godina Koncila koji su iza nas. I što su nam donijele te promjene. Oci vođeni Duhom Svetim podarili su nam nove poticaje kako bismo rasli u vjeri jer "Krist djeluje po Crkvi i liturgiji" (SC 2). Upravo u dokumentu koji je posvećen svetoj liturgiji: Konstitucija Sacrosanctum Concilium, govori se o liturgiji časova i moljenju Psalama: "Budući da je božanski časoslov, kao javna molitva Crkve, izvor pobožnosti i hrana za osobnu molitvu, zaklinjemo u Gospodinu svećenike i sve koji sudjeluju u božanskom časoslovu, neka im se u njegovu obavljanju duša slaže s glasom. Da bi to što bolje postigli, neka steknu obilatije liturgijsko i biblijsko znanje, osobito psalama." (SC 90).

Stoga je ovogodišnja tema Dopisne teologije vrlo prikladna za naša vremena. Daje nam odgovore na pitanja koja su vrlo egzistencijalne naravi.

Znam da ste nestrpljivi kako bi saznali što vam je fra Jerko Fućak sa svojim suradnicima pripremio u ovom drugom Pismu. Nakon što unesete svoje korisničko ime i lozinku na stranici DT-a, Drugo Pismo vas strpljivo čeka da ga preuzmete u pretincu pisama: http://dt.com.hr/DT_04/?action=view&id=50 

Riječ svoju on objavi Jakovu,
Odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
Nijednom naredbe svoje ne objavi!

(Ps 147)

I to je poziv upućen nama - poziv da u ovim ljetnim danima punim žege i suhoće znamo gdje se nalazi voda živa i zdenac koji nikada ne presušuje. Kao što su apostoli krenuli naviještati Isusa, svaki na svoju stranu, tako i mi primamo objavu odluka i zakona. Ali onih koji su slatki teret i medna gorčina. Petar je bio poslan "obrezanima", onima koji su mislili da poznaju Zakon; a Pavao je bio poslan "neobrezanima", tj. poganima, onima koji su štovali bogove novca i klanjali se idolima novog ledenog doba.

Zato prionite svim srcem i dušom i umom i lomite riječ Božju i čitajte molite Psaltir, jer kako kaže Hvalospjev (Ef 1, 3-10):

U ljubavi nas predodredi za posinstvo,
Za sebe
Po Isusu Kristu

Želim vam dobar i plodan odmor uz ovo, drugo, Pismo!

U Zagrebu, na svetkovinu svetih Petra i Pavla, apostola, 29. lipnja 2023.

Vaš poslužitelj

Krešo

PS

Potičem vas: javite mi kako doživljavate Psalme? Govore li vam štogod? Jesu li samo odjek nekih pradavnih vremena ili u njima kuca srce mlado i snažno, puno suvremenosti? Pišite mi. Javljajte se.

Privitci