Login

6. Pismo

Ivan Reiner, 21.02.2024. 00:00

Dragi polaznici i polaznice 5. godine DT!

U pretincu pisama, nalazi se novo Pismo. Ovo Pismo, kolegij koji se pred Vama nalazi donosi razmišljanja o Novo zavjetnom svjedočanstvu o Kristu.

“Božja samoobjava dosiže u Isusu Kristu svoje nenadmašivo savršenstvo. Stoga je on posljednji događaj i posljednja riječ božanskog samoočitovanja. Nije on to zbog toga što je Bog odlučio nakon njega ne objavljivati se više, nego stoga što se u Isusu Kristu Bog do kraja očitovao. U njemu se Bog u tjelesnom obličju pojavio među ljudima tako da Krist po prikazu Ivanova Evanđelja može reći: ‘Tko je vidio mene, vidio je i Oca’ (Iv 14,9).” Tim rečenicama iz prethodnog pisma (usp. 2.21) dodirnuta je već tema koju ćemo u narednim pismima posebice obrađivati.
Ako smo se u prvom krugu osnovnog kursa više bavili pitanjem čovjeka kao takva i obrađivali pitanja koja mu se baš u ovo vrijeme nameću, ovaj drugi krug, koji upravo započinje, više će pažnje posvetiti “Božjem odgovoru spasenja u Kristu”. Ovo će se pismo pozabaviti prasvjedočanstvom o misteriju Krista u kome je Bog dao svoj odlučni odgovor na sva Ijudska pitanja u pogledu spasenja i smislu života. Svjedočanstvo Pracrkve o Isusu Kristu, zabilježeno u spisima Novoga zavjeta, po obliku je mnogostruko, a ipak ima jedno zajedničko središte: Priznanje da je Isus Krist i Gospodin.
Poznavanje toga priznanja zahtijeva intenzivan rad sa Svetim pismom. A on se može odvijati uz pomoć sredstava koje je stvorila znanost tumačenja Biblije (egzegeza). Na taj način treba u situaciji u kojoj su nastajali ti spisi otkriti njihov poseban karakter i stvarnu namjenu koja se željela postići tim spisom. Tko želi shvatiti Novi zavjet kao Božju riječ u ljudskoj riječi, taj ne može zanemariti tih spoznaja.

Obilje Božjeg blagoslova, te Mir i Dobro!

Vas poslužitelj b. Alojzije Ivan OFS

Privitci