Login

Put-02

Julije Jakšetić, 03.06.2021. 00:00

Danas Crkva slavi Otajstvo Tijelova - doslovce, 'Riječi koja je Tijelom postala', jednom u vremenu, a sada opetovano na našim oltarima da postane hrana. Kao što se roditeljstvo najbolje očituje u ljubavi koja skrbi o svojoj djeci, napose u prehranjivanju te iste djece da fizički stasaju, tako i Nebeski Roditelj daje svoju Hranu nama da u Duhu stasamo i obnovimo se na sliku njegove Riječi. Zato, prigodom ove svetkovine, dostavljamo vam novo pismo PUT-a.  Neka vam ovo pismo bude 'duhovna hrana' i neka ojača vašu kršćansku vjeru.

 

Bog s Vama!

 

Julije sa suradnicima

Privitci