Login

Obnova crkve i samostana sv. Franje na Kaptolu 9 nakon potresa

Krešo William Bello, 24.04.2020. 00:00

Neki su me pitali kako se može uplatiti za obnovu samostana sv. Franje na Kaptolu 9, pa evo uputa: 
Primatelj: Franjevački samostan 
IBAN: HR2723600001502750171 
model HR99 
Opis "obnova crkve i samostana nakon potresa". 
Iznos:

Neki su me pitali kako se može uplatiti za obnovu samostana sv. Franje na Kaptolu 9, pa evo uputa:
Primatelj: Franjevački samostan
IBAN: HR2723600001502750171
model HR99
Opis "obnova crkve i samostana nakon potresa".
Iznos: