Login

Biblijski susret na Kaptolu 17.2.

Željka Mihljević, 18.02.2018. 00:00

Ponovno smo se počeli okupljati na našem redovnom mjesečnom biblijskom susretu, na Kaptolu. Bogu hvala! Fra Mario je najprije predstavio našeg novog voditelja, prof. Tarasa Barščevskog, pa smo se zajedno pomolili. Okupili smo se nas 12 i dvojica profesora. Prof. Taras nam je objasnio svoju metodu rada i krenuli smo s obradom Prve poslanice Galaćanima.

Idući susret biti će za 3 tjedna – 10.3. na Kaptolu u 19,30 h.

(za više o susretu, klikni na naslov - Biblijski susret na Kaptolu 17.2. )

Ova poslanica veoma je značajna jer je razdvojila kršćanstvo u Europi na katolike i na protestante, po svom razlikovanju spasenja po vjeri i Božjoj milosti u odnosu na spasenje po djelima i po Zakonu.

Što je to „poslanica“? To je pismo koje nam piše netko tko nas voli, a trenutačno nije s nama, ali želi biti s nama, pa osjećamo njegovu prisutnost kroz Riječ upućenu nama. Ostavlja nam slobodu, prostor, ne opterećuje nas, ne stvara nam neugodnosti. Na to njegovo pismo nitko ne odgovara. Poslanice nisu privatna pisma nego javna - neka vrsta okružnica, namijenjena zajednicama.

U cijelom korpusu Novog zavjeta, od 27 spisa, 21 spis jest pismo. Ono djeluje kao produžetak apostolskog djelovanja, kreira neku vrstu prisutnosti dotičnog apostola (tj. Pavla). Apostol navješćuje evanđelje, ali je odgovoran i za prihvaćanje evanđelja. Poslanica je zapravo odgovor na neki slučajni događaj ili problem u zajednici, pa se apostol onda vraća na korijen evanđelja, da se problem razjasni. Apostol pokazuje interes za zajednicu. Inter + esse, lat. = biti unutra. To je zapravo pismo Boga čovjeku, jer Bog želi biti prisutan u našem životu.

Kako funkcionira u životu evanđelje koje smo već prihvatili? Treba se susresti s poteškoćama, a ne zaobilaziti ih. Odgovor koji apostol Pavao očekuje je život dotične zajednice u kojoj je već ranije obavljen apostolat. To pismo su neka vrsta „Uputa za upotrebu“ u stvarnom životu. Riječ Božja ne ovisi o tome tko ju izgovara, ona je uvijek istinita, jer predstavlja samog Boga, pa apostol ne griješi; može pogriješiti tek kada govori svoje riječi.

Ne možemo čitati poslanice ako zaboravimo na evanđelje. Poslanice odgovaraju na neka određena pitanja, a evanđelja na sva životna pitanja.

Pavao traži jednakost s dvanaestoricom apostola, iako nije bio Kristov pratitelj za vrijeme njegova javnog djelovanja. Svi smo pozvani k Bogu, a svatko ima neku službu u životu. Nitko nema sve službe, a svi darovi su nam dani na izgradnju drugih.

Radi se o sljedećem problemu: ako spas dolazi od propisa, onda on ne dolazi od Krista, pa je time uništena srž evanđelja. Čemu Krist ako se možemo spasiti svojim djelima? Spasenje nam dolazi samo milošću, Božjom ljubavi, ne našim zaslugama, jer već smo spašeni; već nas je Isus otkupio svojom smrću na križu. Imamo nov život braće i sestara u Kristu, kao djeca Božja.

Drugi dio Poslanice govori o slobodi, Luther naziva ovu poslanicu svojom zaručnicom, upravo zbog njene aktualnosti. Poslanica je napisana Keltima u Maloj Aziji. Judeizanti (Židovi koji žele kršćane ponovno vratiti k robovanju Zakonu), ustrajavaju na obrezanju i na obdržavanju zakona, jer to kao ne može štetiti, a daje sigurnost. Što znači obrezanje? To je znak pripadnosti jednom narodu, ograničenje: ne možeš jesti ovo ili ono, činiti ovo ili ono.

I danas nas mediji nastoje ograničavati. To primjerice radi televizija, kada nam nameće neke standarde življenja. Pavao je energičan u pismu. Kome treba zajednica vjerovati, Pavlu ili drugima?

I mi danas, često povezujemo čovjeka i njegov način života s porukom koju šalje. Tu se radi o pitanju sigurnosti spasenja. Što mi mislimo o Bogu? Ako se uzdamo u Zakon, jer je kao „sigurniji“, onda zapravo, mislimo da je Bog zao, pa činimo sve moguće da izbjegnemo njegovu srdžbu i osudu, to znači da ne vjerujemo u Božju ljubav, u milost. Onda bismo se trebali upitati: jesmo li zaista prihvatili Krista?

Prvi odlomak donosi sažetak cijele poslanice. Govori se o apostolatu (kojega je Pavao dobio izravno od Boga), o Božjem očinstvu, jer se riječ „Otac“ spominje čak 3 puta, o uskrsnuću, te o milosti i miru koji su Božji darovi.

Drugi dio govori o izbavljenju, o oslobođenju.

O Pavlu saznajemo iz Djela apostolskih. Imao je i grčko i hebrejsko ime (Savao i Šaul), jer je rođen u Tarzu. Apostol je netko tko je bio s Isusom od krštenja na Jordanu do uskrsnuća, da bude svjedok.

Prvo obilježje apostola je: Krist uziđe na goru i pozva koga hoće da budu s njim. Mk 3, 13.

Drugo obilježje je da ih Krist šalje dvojicu po dvojicu, daje im vlast nad nečistim duhovima.

Apostol je poslan u siromaštvu da naviješta kraljevstvo Božje. Cijela je Crkva apostolska, i mi smo poslani braći da naviještamo radosnu vijest. Apostol ne upravlja zajednicom. Pavao veli da je dobio dar od Boga (to što naviješta, nisu njegove riječi).

Nas često obilježava „lažna skromnost“, tj. radimo samo ono što znamo da će uspjeti. Crkva je zajednica grješnih ljudi.

Pavao je svjedok uskrsnuća, osjeća da je Isus živ. Naime, bez Božje milosti, život je nesreća, a Božja milost je izvor svakog blagoslova. Očinstvo Božje ne može se kupiti, mi ne možemo imati dva oca: Boga i bogatstvo.

Za sljedeći put treba pročitati daljnja poglavlja poslanice s komentarima i malo razmišljati o tome. Tko želi, neka nam se slobodno pridruži i neka ponese sa sobom barem Novi zavjet.

Razgovarali smo i o biblijskom susretu u Cerniku, predviđenom za vikend 13.-15.4., a pod vodstvom fra Maria Cifraka, pa molimo da se svi zainteresirani jave mejlom na adresu: zemihljev9@gmail.com. Prihvaćaju se samo ozbiljne prijave. Nemojte neodgovorno odustajati u zadnji čas. Dovoljna je skupina od barem 7 ljudi.

Idući susret biti će za 3 tjedna – 10.3. na Kaptolu u 19,30 h.

Željka Mihljević