Login

Popratno uz 4. pismo

Što se tiče moje vjere, ne poznajem ni jedne druge vjere koja bi bila prava vjera.

Zato sam pripravan i tisuću puta radije umrijeti negoli je izdati.

Sveti Marko Križevčanin

(Križevci, 1589. - Košice, 7. IX. 1619.)

Katica Šarlija, 07.09.2022.

4. pismo

Katica Šarlija, 07.09.2022.

Popratno uz 3. pismo

Bl. Augustin Kažotić  

"Onaj koji mene blaguje, živjet će po meni." (Iv 6,57)

 

 

 

 

Katica Šarlija, 03.08.2022.

3. pismo

Dragi polaznici DT-a!

19. pismo II. ciklusa i dodatak uz njega možete preuzeti u pretincu pisama!

Katica Šarlija, 03.08.2022.

Popratno uz 2. pismo

Živjeti samo za Boga, ljubeći ga iznad svega.

Sve činiti za njegovu ljubav.

Vršiti u svemu njegovu svetu volju.

Raditi i moliti da se svijet obrati Gospodinu Bogu.

Odluke, godine 1912.

Bl. Marija Propetog Isusa Petković

 

 

Katica Šarlija, 09.07.2022.

2. pismo

Dragi polaznici 7. g. Dopisne teologije!

Danas, na blagdan bl. Marije Propetog Isusa Petković možete preuzeti novo, 18. pismo II.ciklusa, kao i pročitati popratno pismo uz njega.

Srdačno vas pozdravljam i želim uspješno proučavanje i studiranje!

Vaša poslužiteljica Katica

 

Katica Šarlija, 09.07.2022.

1. pismo

Ovdje u privitku možete preuzeti prvo pismo 7. godine DT-a! 

Katica Šarlija, 05.07.2022.

Popratno uz 1. pismo

U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.

(Iv 1, 1)

  

5. srpnja, Sv. Ćiril i Metod,

slavenski apostoli i zaštitinici Europe

 

 

 

Dragi polaznici Dopisne teologije!

Naš hod u završnu godinu DT-a započinjemo na blagdan Sv. Ćirila (Konstantina) i Metoda, slavenskih apostola i zaštitnika Europe. Veliki uzori za nas Hrvate jer smo po Konstantinovoj glagoljici  postali kršćani i primili Riječ Božju na narodnom jeziku, a po zalaganju i gorljivosti njegova brata Metoda tu smo svoju vjeru utvrdili i zakorjenili unatoč mnogobrojnim kušnjama i protivljenjima!

 O nadahnuću nastanka glagoljice, prvog slavenskog pisma, svjedoči i Žitije (životopis) Konstantina Ćirila: "Otišavši, Filozof se, po svojem prvotnom običaju, dao na molitvu, s drugim suradnicima. Uskoro mu se javi Bog, koji sluša molitve svojih slugu, i on odmah sastavi pismena i poče pisati evanđeoske riječi: U početku bijaše Riječ...

 Tim riječima iz proslova Ivanova evanđelja koji Slavenima nagovještavaju dolazak Spasitelja Isusa Krista u njihovu povijest i osmišljavanjem glagoljice započeo je njihov ulazak u uljudbeni svijet europske kršćanske civilizacije.

Ovo 17. pismo II ciklusa Dopisne teologije naslovljeno je: Crkva- znak Božje ljubavi među ljudima.

Gledajući u povijest spasenja hrvatskoga naroda iz nje, kao što vidimo, možemo iščitati toliko znakova Božje ljubavi i zauzetosti za nas.

Počelo je s nadahnućem dvojice pozvanih Grka koji su u apostolskoj gorljivosti ostavili svoju domovinu i postali utemeljiteljima kršćanske prosvjete i pismenostima među Slavenima. Nastavilo se kroz daljnja stoljeća u kojima je upravo glagoljica i liturgija na hrvatskom narodnom jeziku doprinijela da je Riječ Božja i služba Božja bila i običnom puku razumljiva, te je Božji narod u njoj s punom sviješću sudjelovao i njome se hranio.

Sveta Braća borila su se i uspjela srušiti tadašnje shvaćanje da je mjerilo kršćanstva grčki, latinski i hebrejski jezik, a glagoljica savršeno zrcali teologiju sv. Pavla ( a u kojoj su sv. Ćiril i Metod bili odgojeni!) koji je srušio granice i podjele između Židova i Grka, između robova i slobodnjaka, obrezanih i neobrezanih. Krenuvši u misiju među Slavene, braća Ćiril i Metod željeli su im donijeti svjetlo Riječi Božje, Logosa, a u tom svjetlu glagoljica je doista postala most između Istoka i Zapada, pravoslavlja i katolicizma.

 

U uvodnom dijelu ovog 17. pisma Dopisne teologije čitamo:

"Crkva je u Kristu kao sakrament ili znak i oruđe najtješnjeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda... Sadašnje prilike u svijetu požuruju dužnost Crkve, da naime svi ljudi, danas tješnje povezani različitim društvenim, tehničkim i kulturnim vezama, postignu i potpuno jedinstvo u Kristu.

Ovo pismo želi na temelju svega što se Crkvi kritički prigovara i što se od nje očekuje, istražiti što je zapravo zadaća Crkve i što Crkvu u svim njezinim udovima osposobljuje da ispuni tu zadaću..." 

Neka nas u proučavanju kako Crkva posadašnjuje u Kristu darovano spasenje vodi i nadahnjuje zagovor Sv. Ćirila i Metoda, apostola vjerskog jedinstva, i molitva koju je sv. Ćiril izrekao neposredno prije smrti: 

" Bože, koji si stvorio nebo i zemlju, ti uvijek slušaš one, koji vrše tvoju volju, koji se tebe boje i ispunjuju tvoje zapovijedi, usliši moju molitvu. Sačuvaj moje stado (Slavene) da bude vjerno sv. vjeri (...) i sjedini sve u jedinstvu. One koje si mi dao, izručam ih kao tvoje, vladaj nad njima svojom moćnom desnicom i čuvaj ih svojim krilima, da svi hvale i slave tvoje ime, Oca i Sina sv. Duha. Amen!

Katica Šarlija, 05.07.2022.

5. pismo

O blagdanu sv. Nikole Tavelića stiže novo pismo u Pretincu pisama!

Katica Šarlija, 14.11.2021.

Popratno uz 5. pismo

Sveti Nikola Tavelić, prvi hrvatski svetac (1340-1391)

 

Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga;

a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. (Lk 9, 24)

Katica Šarlija, 14.11.2021.