Login

Teologija i tebi dostupna

Domagoj Ševerdija, 21.02.2014.

Zašto upisati Dopisnu Teologiju?

TEOLOGIJA I TEBI DOSTUPNA
u školi i u kući

 

  • za znanstveno i dublje poznavanje vjere, Biblije, teologije
  • za upućivanje u život i poslanje Crkve
  • za dijalog sa suvremenim svijetom i kulturom
  • za svjedočenje i kvalificirano navješćivanje Kristove poruke

 

1. CIKLUS

Namijenjen onima koji žele
- (bolje) upoznati Bibliju
- (bolje) upoznati i produbiti vjeru
- snaći se u problemima Crkve i svijeta

 

Sastoji se od 4 godine:

1. Uvodni tečaj "PUT" - 20 pisama - 7 mjeseci
2. Tečaj Novi Zavjet I - 8 pisama - 8 mjeseci
3. Tečaj Novi Zavjet II - 8 pisama - 8 mjeseci
4. Tečaj Psalmi - 8 pisama - 8 mjeseci

 


2. CIKLUS - 3 godine

Namijenjen onima koji su bili sudionici svega 1. ciklusa ili imaju naobrazbu koja im daje pravo na visokoškolski studij.

Okvirne teme pojedinih godina:
1. Kršćanin u vremenu i prostoru
2. Krist osloboditelj čovjeka
3. Crkva i njezino služenje

Želi izložiti kako kršćanska vjera treba da se shvati, živi i da se iskaže kao odgovor upravo na pitanje sadašnjice i kao presudna Božja pomoć čovjeku našega vremena i trenutka.