25. siječnja

OBRAĆENJE SVETOGA PAVLA

Blagdan

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Sva Crkvo, kliči radosno,
S nebeskog slavlja Pavlova:
On čudom Božjim postade
Od gonitelja apostol.

Svim žarom prije bjesneći
Na sveto ime Kristovo,
Tim istim žarom poslije
Svim svijetom pronije Blagu vijest.

O silnog dara Pavlova!
Do trećeg neba uzdignut,
Božanskog milja darove
On uživa otajstvene.

Ko sijač riječi marljivi
On pože žetvu obilnu:
Sve narode on sabire
Gospodinu u žitnicu.

Ko sjajna Božja svjetiljka
Evanđeljem svijet obasja,
On razbi tmine zabluda
Da Istina svud zavlada.

Nek Trojstvo bude slavljeno
Što na nebu te okruni,
Nek bude nama nagradom
Za uspjeh boja životnog. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama (Aleluja).

Ps 116 (115)

Ja vjerujem i kada kažem: *
    »Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
    »Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
    za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
    i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
    pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
    smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga,
    tvoj sluga, sin službenice tvoje - *
    ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
    zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
    pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
    posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama (Aleluja).


Antifona 2.

Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje (Aleluja).

Ps 126 (125)

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
    bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
    a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
    »Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
    opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
    ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
    žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
    noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
    noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje (Aleluja).

 

Antifona 3.

Više vas ne zovem slugama; nazvao sam vas prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga (Aleluja).


Hvalospjev (Ef 1, 3-10)

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
    zajedno sa svom mudrošću
    i razumijevanjem.

Obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Više vas ne zovem slugama; nazvao sam vas prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga (Aleluja).

 

 

ČITANJE  Ef 4, 11-13

Krist »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

 

OTPJEV

R. Kazujte poganima * slavu Gospodnju.
     Kazujte poganima slavu Gospodnju.

O. Svim narodima čudesa njegova. * Slavu Gospodnju.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kazujte...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjedjeti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih (Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. O preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjedjeti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih (Aleluja).

 

PROŠNJE

Braćo, nazidani smo na temelju apostola. Pomolimo se stoga Ocu svemogućemu za sveti narod njegov i zavapijmo prošnjom:

R. Gospodine, sjeti se Crkve svoje.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Bože, ti si sav svijet prosvijetlio propovijedanjem svetog apostola Pavla. Danas slavimo njegovo obraćenje: daj nam po njegovu primjeru težiti k tebi i ljudima svjedočiti tvoju istinu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.