14. rujna

UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo Križa sjaji se,
Na kojem Život umrije
I smrću ljude oživi.

Kad koplje mu se okrutno
Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je,
Od grijeha nas da očisti.

I ispuni se silna riječ,
Što narodima David je
U svetoj pjesmi doviknu:
Zavlada Bog sa drveta.

O drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.

Oj zdravo, Križu, nado sva!
U dane Muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
I digni krivnju s grešnika.

Naš spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te,
Ti dijeliš Križa plodove
Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

O velikog li djela ljubavi! Smrt je umrla kad je na ovom drvetu Život bio mrtav.

Ps 110 (109), 1-5. 7. Mesija - kralj, svećenik, pobjednik

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
    »Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
    za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
    
Gospodin sa Siona: *
    vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
    za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
    uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
    »Zauvijek ti si svećenik *
    po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
    on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
    visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. O velikog li djela ljubavi! Smrt je umrla kad je na ovom drvetu Život bio mrtav.

Antifona 2.

Tvome se križu, Gospodine, klanjamo, tvoje se slavne muke spominjemo; smiluj nam se ti, koji si za nas trpio!  

Ps 116 (114)

Ljubim Gospodina, jer čuje *
    vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni *
    u dan u koji ga zazvah.

Užeta smrti sapeše me,
    stegoše me zamke Podzemlja, *
    snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje: *
    »Gospodine, spasi život moj!«

Dobrostiv je Gospodin i pravedan, *
    pun sućuti je Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene: *
    u nevolji bijah, on me izbavi.

Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, *
     jer Gospodin je dobrotvor tvoj:
On mi život od smrti izbavi, *
    oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim *
    u zemlji živih.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tvome se križu, Gospodine, klanjamo, tvoje se slavne muke spominjemo; smiluj nam se ti, koji si za nas trpio!  

Antifona 3.

Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te jer si po svom križu svijet otkupio.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12)

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
    primiti slavu i čast i moć!
Jer, ti si sve stvorio, *
    i tvojom voljom sve postade
i bi stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
    i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan

    i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
    Ljude iz svakog plemena i jezika,
    puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
    kraljevstvom i svećenicima, *
    i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
    primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
    i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant.  Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te jer si po svom križu svijet otkupio.


ČITANJE  1 Kor 1, 23-24

Propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost.


OTPJEV

R. O križu dični, * na tebi je pobjedu slavio Kralj anđelâ.
     O križu dični, na tebi je pobjedu slavio Kralj anđelâ.


O. I svojom je krvlju oprao naše bezakonje. * Na tebi je pobjedu slavio Kralj anđelâ.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. O križu ...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O križu pobjedniče i čudesni znaku, daj nam pobjedu postići u nebeskom dvoru.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. O križu pobjedniče i čudesni znaku, daj nam pobjedu postići u nebeskom dvoru.

 

PROŠNJE

(Pouzdanom se molbom obratimo svome Otkupitelju, koji nas je otkupio svojim križem:

R. Po svom križu uzdigni nas u svoje kraljevstvo!

 

MOLITVA

Bože, po tvojoj volji naš je Spasitelj podnio smrt na križu da otkupi sve ljude. Daj da u ludosti križa upoznamo tvoju mudrost i moć te u nebu postignemo vječno otkupljenje. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.