14. svibnja

SVETI MATIJA,  apostol

Blagdan

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Božanskoga li promisla
Po kome ti si izabran,
O apostolski Matija,
U apostola dičan broj!

Što Juda jadan izgubi
Kad izda Janje nevino,
To tebi milost Kristova
Po Duhu Svetom darova.

U takvu službu uzdignut
Evanđelju si služio,
I krv si svoju prolio,
Ko pečat svoje ljubavi.

O apostole Isusov,
Pred Kristom nas zagovaraj
Da Duhu Svetom poslušni
Put spasenja svi slijedimo.

Nek slava bude Trojici
Što tebe nebom okruni.
Ti nama milost posreduj
Da k slavi vječnoj dođemo. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama (Aleluja).

Ps 116 (115)

Ja vjerujem i kada kažem: *
    »Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
    »Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
    za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
    i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
    pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
    smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga,
    tvoj sluga, sin službenice tvoje - *
    ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
    zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
    pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
    posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama (Aleluja).


Antifona 2.

Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje (Aleluja).

Ps 126 (125)

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
    bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
    a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
    »Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
    opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
    ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
    žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
    noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
    noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje (Aleluja).

 

Antifona 3.

Više vas ne zovem slugama; nazvao sam vas prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga (Aleluja).


Hvalospjev (Ef 1, 3-10)

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim;

u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
    zajedno sa svom mudrošću
    i razumijevanjem.

Obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Više vas ne zovem slugama; nazvao sam vas prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga (Aleluja).

 

 

ČITANJE  Ef 4, 11-13

Krist »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

 

OTPJEV

R. Kazujte poganima * slavu Gospodnju.
     Kazujte poganima slavu Gospodnju.

O. Svim narodima čudesa njegova. * Slavu Gospodnju.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kazujte...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjedjeti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih (Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. O preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjedjeti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih (Aleluja).

 

PROŠNJE

Braćo, nazidani smo na temelju apostola. Pomolimo se stoga Ocu svemogućemu za sveti narod njegov i zavapijmo prošnjom:

R. Gospodine, sjeti se Crkve svoje.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Bože, ti si svetog Matiju pridružio apostolskom zboru. Po njegovu zagovoru daj da i nama padne u dio tvoja ljubav te nas pribroji svojim odabranicima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.