12. rujna

GOSPA VELIKOGA HRVATSKOG KRSNOG ZAVJETA

Zavjetni spomendan

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

Himan

O blažena, o prislavna,
O prisvitla svrhu svih blaženih.
Gospoje, ti si blaženih mučenikov moć
I vse potkripljenje i pomoženje.

Gospoje, ti si blaženih pustinikov pića1
I vsako slatko nasićenje.
Gospoje, ti si blaženih div i mučenic kruna
I vse urešenje.

Gospoje, ti si vsega dvora nebeskoga čast,
Slava i sve počtenje.
Gospoje, an’jelska, o zvizdo morska,
O odvitnice krstjanska!

Gospoje, ti si mati nevoljnih sirot,
Gospoje, ti si utišenje žalostnih udovic.
Gospoje, ti si veselje dreselih2 mužatic
I udovic i divic.

O blažena, o prisvećena, o umiljena,
O pričista divo Marije!

Viruju, Sinu Božji, da si hotil
Blaženu plt3 tvoju ožalostiti,
A vernih tvojih slatkim darom
Milosti tvoje utišiti.

Viruju, Sinu Božji, da si hotil
sa svom pltju tvojom –
za ljubav života našeg umriti,
a veličanstvom boštva tvoga
paklena vrata razbiti…

Šibenska molitva, XIV. st.
( 1 pića – hrana, jelo; 2 dreselih – tužnih; 3 plt – pút, tijelo)

Psalmodija

Antifona 1

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom (Aleluja).

Ps 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Ant.  Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom (Aleluja).

 

Antifona 2

Evo službenice Gospodnje: Neka mi bude po riječi tvojoj (Aleluja).

Ps 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
    uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
    uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
   i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
   miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
    plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika - *
    to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac,
   neće se postidjeti *
   kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.  Evo službenice Gospodnje: Neka mi bude po riječi tvojoj (Aleluja).

 

Antifona 3

Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje (Aleluja).

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
   zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.  Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje (Aleluja).

 

 

Čitanje   Rim 9, 4-5

Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i Slava, i Savezi, i zakonodavstvo, i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.

 

Otpjev

R. Zdravo, Marijo, milosti puna; * Gospodin s tobom.
     Zdravo, Marijo, milosti puna; Gospodin s tobom.

O. Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
      Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Zdravo ...

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant. Blago tebi, Marijo, jer si povjerovala: na tebi će se ispuniti ono što o tebi reče Gospodin ( Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blago tebi, Marijo, jer si povjerovala: na tebi će se ispuniti ono što o tebi reče Gospodin ( Aleluja).

 

PROŠNJE

Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Gospodine, radosno priznajemo da si nam po svom Sinu, rođenom od naše Gospe, darovao milost posinovljenja; molimo te, da nam po njezinom moćnom zagovoru pomogneš cijeniti veliko otajstvo tvoga sinovstva. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.