11. srpnja

SVETI BENEDIKT, opat

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

Himan


Zaslužni mužu, sveti Benedikte,
Proslavljen svijetom, mudri zakonošo,
Vremenom našim opet luč pronesi
Kristova svjetla.

Potaknut Duhom, smjeli pokretaču,
Novome Redu silni zamah poda,
Zakonom mudri, riječju svojom blagom
Osvoji srca.

Pravilo tvoje, Učitelju časni,
Pobrati ljude velike i male.
Ljubav ih spoji, geslom njima bješe:
»Moli i radi!«

Radini sveče, s neba sada moli
Pucima svima napredak i sreću!
Radost i nadu svima ti pobudi.
Mir neka cvate!

Slava vijek Ocu, slava budi Sinu,
Hvala i dika Duhu Presvetomu.
Marljivim radom neka svijet sav hrli
Obnovi svojoj. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Ovaj je bez krivnje i postao je savršen; neka mu je na čast (Aleluja).

Ps 15 (14)

Gospodine, tko smije prebivati
    u šatoru tvome, *
    tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, *
    koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori, *
    i ne kleveće jezikom;
koji bližnjem zla ne nanosi *
    i ne sramoti susjeda svoga;

koji zlikovca prezire, *
    a poštuje one što se boje Gospodina;
koji se zaklinje prijatelju, *
    a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu, *
    i ne prima mita protiv nedužna.

Tko tako čini, *
    pokolebat se neće dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant.  Ovaj je bez krivnje i postao je savršen; neka mu je na čast (Aleluja).

 

 

Antifona 2.

Milost i milosrđe Božje pripadaju svetima njegovim, i zaštita njegovim izabranicima (Aleluja).

Ps 112 (111)


Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
    i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
    na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
    njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
    milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
    i daje u zajam, *
    koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
    u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati,
    stalno je njegovo srce *
    uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
    neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
    pravednost njegova ostaje dovijeka, *
    njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik,
    škrgutat će zubima i venuti, *
    propast će želja opakih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Milost i milosrđe Božje pripadaju svetima njegovim, i zaštita njegovim izabranicima (Aleluja).

 

Antifona 3.

Sveti su pjevali novu pjesmu pred prijestoljem Božjim i Janjetovim i zemlja je odjekivala od glasa njihova (Aleluja).


Hvalospjev  (Otk 15, 3-4)

Velika su i čudesna djela tvoja, *
    
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
    kralju naroda!

Tko da te se ne boji, Gospodine,
    tko da ne slavi Ime tvoje! *
    Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći
    i klanjati se pred tobom, *
    jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Sveti su pjevali novu pjesmu pred prijestoljem Božjim i Janjetovim i zemlja je odjekivala od glasa njihova (Aleluja).


 

ČITANJE Rim 8, 28-30

Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.


OTPJEV

R. Pravedan je Gospodin * i pravednost ljubi.
     
Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi.

O. Čestiti će gledati lice njegovo. * I pravednost ljubi.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pravedan je ...

 

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, stostruko ćete primiti i baštiniti život vječni (Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, stostruko ćete primiti i baštiniti život vječni (Aleluja).

 

PROŠNJE

Pomolimo se Ocu, izvoru svake svetosti, da po primjeru i zagovoru svetih i nas privede svetome životu:

R. Budimo sveti, jer ti si svet.

MOLITVA

Bože, u svetom opatu Benediktu dao si narodima Europe pravog učitelja kršćanskog života, rada i kulture. Daj nam nadasve cijeniti tvoju ljubav i velikodušno ići putem tvojih zapovijedi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.