9. studenoga

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)HIMAN

Nebeski Jeruzaleme,
Božanskog mira gledanje,
Od živog stijenja tvrđavo,
Što k vječnom svodu dopireš,
A anđela milijun te
Ko nevjestu okružuje.

O kćeri dobro udana,
Što slava Očev miraz ti,
A svaka milost mužev dar;
Od sviju ljepša kraljice,
S vladarom Kristom vjenčana
Nebeska svijetla državo.

Tu biser-vrata blistaju
I otvorena svima su,
Jer na njih samo kreposti
Uvesti mogu smrtnika,
Što ranjen svetom ljubavi
Za Krista patnje podnosi.

Kamenar dlijetom krepkim je
I udarcima čekića
Baš mnogo stijene gladio;
Što u tu zgradu ulaze,
I zgodnim vezom sljubljene
Do takva visa penju se.

Sva slava, ko što doliči,
Nek bude Ocu višnjemu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem preslavnim:
Gospodstvo njemu, čast i vlast
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodin je posvetio šator svoj. Bog je sred njega, poljuljat se neće

Ps 46 (45). Bog nam je utvrda i snaga

I nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog (Mt 1, 23).

Bog nam je zaklon i utvrda, *
    pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
    kad se bregovi ruše u srce mora.
Nek buče i bjesne valovi morski, *
    nek bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
    naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
    presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
    od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
    kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
s nama je Gospodin nad Vojskama, *
    naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
    strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida,
    lukove krši i lomi koplja, *
    štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
    uzvišen nad pucima,
    nad svom zemljom uzvišen!

S nama je Gospodin nad Vojskama, *
    naša je utvrda Bog Jakovljev!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.


Ant. Gospodin je posvetio šator svoj. Bog je sred njega, poljuljat se neće.

Antifona 2.

Radosno hajdemo u Dom Gospodnji.

Ps 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Antifona 3.

Svi će narodi doći i pasti pred tobom, Gospodine.

Hvalospjev (Otk 15, 3-4). Poklonstvena pjesan

Velika su i čudesna djela tvoja, *
    Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
    Kralju narodâ!

Tko da te se ne boji, Gospodine,
    tko da ne slavi Ime tvoje! *
    Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći
    i klanjati se pred tobom, *
    jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Svi će narodi doći i pasti pred tobom, Gospodine.


ČITANJE  Otk 21, 2-3. 22. 27

I vidjeh: Sveti grad, novi Jeruzalem, silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima; On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima«. Hrama u gradu ne vidjeh. Tá Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac! U nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.


OTPJEV

R. Blaženi koji prebivaju * u Domu tvome, Gospodine.
     Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine.

O. Bez prestanka će te slaviti. * U Domu tvome, Gospodine.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Blaženi...


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin je posvetio šator svoj: ovo je Dom Božji u kojem se zazivlje ime njegovo, dom za koji je pisano: »Tu će biti moje Ime«.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

 

Ant. Gospodin je posvetio šator svoj: ovo je Dom Božji u kojem se zazivlje ime njegovo, dom za koji je pisano: »Tu će biti moje Ime«.


PROŠNJE

Smjerno se pomolimo Spasitelju svome, koji je svoj život položio da u jedno sabere raspršenu djecu Božju i zavapijmo njemu:

R. Sjeti se, Gospodine, Crkve svoje.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.MOLITVA

Bože, ti si htio da se tvoj narod zove Crkva. Daj da ova zajednica, u tvoje ime okupljena, tebe štuje i ljubi, za tobom ide i pod tvojim vodstvom stigne k nebeskim obećanjima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.