8. studenoga

BLAŽENI GRACIJA KOTORSKI, redovnik

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

Himan

Gle slavno tijelo našeg Odvjetnika,
Milosti Božje poklad dragocjeni,
Kršćanska slava a bokeška dika,
Gracija vrli!

U ovoj zemlji gdje kolijevku  ima,
Gdje pri krštenju primi očišćenje,
Od majke gdje ču prvu popijevku,
Prvo moljenje.

Tebi oltare sad potomci dižu,
Pred njima vrvi puk od svake strane:
Pjesme ti poju, molitve uzdižu,
I tamjan pale.

O sretna mati koja te rodila!
O sretna zemlja što te uzgojila!
O sretna ruka što je postavila
Ovdje ti tijelo!

Moli se za nas Bogu Jedinome,
Koji nas stvori i milošću spasi
Nek vječna slava u nebu se ori
Presvetom Trojstvu. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Ovaj je bez krivnje i postao je savršen; neka mu je na čast (Aleluja).

Ps 15 (14)

Gospodine, tko smije prebivati
    u šatoru tvome, *
    tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

Onaj samo tko živi čestito, *
    koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori, *
    i ne kleveće jezikom;
koji bližnjem zla ne nanosi *
    i ne sramoti susjeda svoga;

koji zlikovca prezire, *
    a poštuje one što se boje Gospodina;
koji se zaklinje prijatelju, *
    a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu, *
    i ne prima mita protiv nedužna.

Tko tako čini, *
    pokolebat se neće dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant.  Ovaj je bez krivnje i postao je savršen; neka mu je na čast (Aleluja).

 

 

Antifona 2.

Milost i milosrđe Božje pripadaju svetima njegovim, i zaštita njegovim izabranicima (Aleluja).

Ps 112 (111)


Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
    i koji uživa u naredbama njegovim;
moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
    na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
    njegova pravednost ostaje dovijeka.

Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
    milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
    i daje u zajam, *
    koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti: *
    u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati,
    stalno je njegovo srce *
    uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
    neprijatelje svoje prezire.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
    pravednost njegova ostaje dovijeka, *
    njegovo će se čelo slavno uzdići.

Ljutito će to gledati bezbožnik,
    škrgutat će zubima i venuti, *
    propast će želja opakih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Milost i milosrđe Božje pripadaju svetima njegovim, i zaštita njegovim izabranicima (Aleluja).

 

Antifona 3.

Sveti su pjevali novu pjesmu pred prijestoljem Božjim i Janjetovim i zemlja je odjekivala od glasa njihova (Aleluja).


Hvalospjev  (Otk 15, 3-4)

Velika su i čudesna djela tvoja, *
    
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
    kralju naroda!

Tko da te se ne boji, Gospodine,
    tko da ne slavi Ime tvoje! *
    Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći
    i klanjati se pred tobom, *
    jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *

    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Sveti su pjevali novu pjesmu pred prijestoljem Božjim i Janjetovim i zemlja je odjekivala od glasa njihova (Aleluja).


 

ČITANJE Rim 8, 28-30

Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.


OTPJEV

R. Pravedan je Gospodin * i pravednost ljubi.
     
Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi.

O. Čestiti će gledati lice njegovo. * I pravednost ljubi.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pravedan je ...

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, stostruko ćete primiti i baštiniti život vječni (Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Vi koji ste sve ostavili i pošli za mnom, stostruko ćete primiti i baštiniti život vječni (Aleluja).

 

PROŠNJE

Pomolimo se Ocu, izvoru svake svetosti, da po primjeru i zagovoru svetih i nas privede svetome životu:

R. Budimo sveti, jer ti si svet.

MOLITVA

Bože, ti si Kotoranina blaženoga Graciju uresio krepošću pokore i ljubavlju prema potrebnima; daj, molimo te, da idemo njegovim stopama i postignemo plod dobrih djela. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.