6. kolovoza

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Ti Kriste, Svjetlo od Svjetla,
Otkupitelju svijeta sveg,
Mi zahvalno ti pjevamo,
Milostivo nas uslišaj.

Ko sunce lice tvoje sja,
Ko snijeg ti blista odjeća,
Svjedoci vjerodostojni
Na Svetoj gori prate te.

Tu učenici tvoji te
U novom svjetlu gledaju
I svjetlom Duha taknuti
Za Sina Božjeg vjeruju.

Glas Očev tu proglasuje:
»Gle Sina moga, Ljubljenog!«
I mi ti danas kličemo:
»O zdravo budi, Kralju naš!«

Božanska ljubav skloni te
Da tijelom se zaodjeneš:
Udostoj se ubrojit nas
U svoje svete udove.

Mi svi ti hvalu pjevamo,
O Sine Očev ljubljeni!
Sjaj Oca s Duhom Presvetim
Svem svijetu te objavljuje. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.

Ps 110(109), 1-5.7. Mesija - kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje  (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
    »Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
    za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
    
Gospodin sa Siona: *
    vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
    za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
    uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
    »Zauvijek ti si svećenik *
    po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
    on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
    visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.

Antifona 2.

Svijetao ih oblak zasjedni, a glas iz oblaka govoraše: Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina.  

Ps 121 (120). Čuvar naroda

I više nigda neće ni ogladnjeti ni ožednjeti; više ih nigda neće moriti ni sunce nit ikakva žega (Otk 7, 16).

K brdima oči svoje uzdižem: *
    odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina *
    koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da *
    i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava *
    on, čuvar Izraelov.

Gospodin je čuvar tvoj, *
    Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju *
    ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga, *
    čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak *
    odsada dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Svijetao ih oblak zasjedni, a glas iz oblaka govoraše: Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina.  

 

Antifona 3.

Dok su silazili s gore, zapovijedi im Isus: Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne, aleluja.

Hvalospjev (usp. 1 Tim 3,16)

Hvalite Gospodina, svi puci.
    On je očitovan u tijelu, *
    opravdan u Duhu.
Hvalite Gospodina, svi puci.

Viđen je od anđela, *
     propovijedan među narodima.

Hvalite Gospodina, svi puci.

Vjerovan je u svijetu, *
     uznesen u slavu.

Hvalite Gospodina, svi puci.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Dok su silazili s gore, zapovijedi im Isus: Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne, aleluja.

ČITANJE Rim 8, 16-17

Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.

 

OTPJEV

R. Slava i veličanstvo pred njim. * Aleluja, aleluja.
     Slava i veličanstvo pred njim, aleluja, aleluja.

O. Sila i sjaj u svetištu njegovu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Slava …

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.Učenici, čuvši glas, padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: Ustanite, ne bojte se, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Učenici, čuvši glas, padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: Ustanite, ne bojte se, aleluja.

 

PROŠNJE

Pouzdano zamolimo Spasitelja svoga, koji se na brdu pred učenicima svojim čudesno preobrazio:

R. Bože naš, prosvijetli tmine naše!MOLITVA  

Bože, ti si u Kristovu preobraženju potvrdio otajstva naše vjere svjedočanstvom Zakona i proroka i unaprijed pokazao naše božansko posinjenje. Daj da slušamo glas tvoga ljubljenoga Sina te zavrijedimo biti njegovi subaštinici. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.