XXXIV. Nedjelja kroz godinu

KRIST KRALJ

II. Večernja

 

HIMAN

Ti, Kriste, Kralj si vjekova,
Ti vladar sviju narodâ,
Ti sudac si jedincati
Svih umova i srdaca.

Glavari svih te naroda
Pred svijetom javno častili,
A mi ti evo kličemo:
Ti višnji Kralj si sviju nas!

O Kriste, mira vladaru,
Pokori srca buntovna,
U jedno stado skupi sve
Od tebe što odlutaše!

Ti zato, ruke šireći,
Sa križa visiš krvavog
I probijeno sulicom
U plamu Srce otkrivaš.

Tä zato kruha, vina lik
Na žrtveniku krije te,
I s probodenih grudi ti
Spas djeci tvojoj izvire.

Sva slava tebi, Isuse,
Što vlašću svijetom upravljaš,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

PSALMODIJA

 

Antifona 1.

Sjedit će uvijeke nad prijestoljem Davidovim i nad kraljevstvom njegovim, aleluja.

Ps 110 (109), 1-5.7. Mesija - kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje  (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
    »Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
    za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
    
Gospodin sa Siona: *
    vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
    za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
    uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
    »Zauvijek ti si svećenik *
    po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
    on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
    visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Sjedit će uvijeke nad prijestoljem Davidovim i nad kraljevstvom njegovim, aleluja.

 

Antifona 2.

Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Ps 145 (144) 1-13a

Slavit ću te, o Bože, kralju moj, *
    ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti, *
    ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Velik je Gospodin i svake hvale dostojan, *
    nedokučiva je veličina njegova!
Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja *
    i silu tvoju naviješta.

Govore o blistavoj slavi tvoga veličanstva, *
    i čudesa tvoja objavljuju.
Kazuju strahovitu silu djela tvojih, *
    veličinu tvoju pripovijedaju.
Razglašuju spomen velike dobrote tvoje *
    i pravednosti tvojoj kliču.

Milostiv je i milosrdan Gospodin, *
    spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima, *
    milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja *
    i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, *
    neka o sili tvojoj govore,
da objave ljudskoj djeci silu tvoju *
    i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, *
    tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja.

 

Antifona 3.

Na svom ogrtaču – na boku – nosi napisano ime: Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Na svom ogrtaču – na boku – nosi napisano ime: Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Njemu slava i vlast u vijeke vjekova.ČITANJE  1 Kor 15, 25-28

Krist treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno – sve osim Onoga koji mu je sve podložio. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.

 

OTPJEV

R. Prijestolje je tvoje, Bože, * u vijeke vjekova.
    
Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova.

O. I pravedno žezlo – žezlo je tvoga kraljevstva. * U vijeke vjekova.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Prijestolje…

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji, govori Gospodin.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji, govori Gospodin.

PROŠNJE

(Braćo i sestre) pomolimo se i uskliknimo Kristu Kralju, koji je prije svih vjekova i u kojemu sve stoji:

R. Gospodine, dođi kraljevstvo tvoje!

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinom služe i tebe bez kraja slave. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.