SEDMI TJEDAN

ČETVRTKOM U VAZMENOM VREMENU

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)


HIMAN


O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.


PSALMODIJA

Antifona 1.

Dade mu Gospodin Bog prijestolje Davida, oca njegova, aleluja.

Ps 132 (131). Božje obećanje domu Davidovu

Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1, 32).

I.

Spomeni se, Gospodine, Davida, *
    i sve brižljivosti njegove:
kako se Gospodinu zakleo, *
    zavjetovao snazi Jakovljevoj:

»Neću ući u šator doma svog, *
    nit uzaći na ležaj svoje postelje,
neću pustiti snu na oči, *
    nit počinka dati vjeđama,
dok Gospodinu mjesto ne nađem, *
    boravište Snazi Jakovljevoj.«

Eto, čusmo za nj u Efrati, *
    nađosmo ga u Poljima jaarskim.
Uđimo u stan njegov, *
    pred podnožje mu padnimo!

»Ustaj, Gospodine, pođi k svom počivalištu, *
    ti i Kovčeg sile tvoje!
Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost, *
    pobožnici tvoji nek radosno kliču!
Poradi Davida, sluge svojega, *
    ne odbij lice pomazanika svoga!«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dade mu Gospodin Bog prijestolje Davida, oca njegova, aleluja.

Antifona 2.

Isus Krist je jedini moćan, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, aleluja.

II.

Gospodin se zakle Davidu *
    zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
»Potomka tvoje utrobe *
    posadit ću na prijestolje tvoje.

Budu li ti sinovi Savez moj čuvali *
    i svjedočanstva kojima ih učim,
i sinovi će njini dovijeka *
    sjedit na tvom prijestolju.«

Jer Gospodin odabra Sion, *
    njega zaželje sebi za sjedište.
»Ovo mi je počivalište vječno, *
    boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

Žitak ću njegov blagosloviti, *
    siromahe nahraniti kruhom.
Svećenike njegove u spas ću odjenuti, *
    sveti će njegovi kliktati radosno.

Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste, *
    pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
U sram ću mu obući dušmane, *
    a na njemu će blistat vijenac moj.«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Isus Krist je jedini moćan, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, aleluja.

Antifona 3.

Tko je među jakima sličan tebi, Gospodine; tko je sličan tebi, uzvišen u svetosti, aleluja.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18; 12, 10b-12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru,
    koji jesi i koji bijaše *
    zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
    i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
    ali dođe srdžba tvoja, *
    i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
    tvojim prorocima i svetima *
    i svima koji se boje imena tvoga,
    malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga
    i kraljevstvo Boga našega *
    i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
    koji ih dan i noć optuživaše
    pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
    i riječju svoga svjedočanstva: *
    nisu ljubili života svoga
    - sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa *
    i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Tko je među jakima sličan tebi, Gospodine; tko je sličan tebi, uzvišen u svetosti, aleluja.


ČITANJE 1 Pt 3, 18-22

Krist jednom umrije za grijehe, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. On, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, aleluja.
     
Duh Branitelj, aleluja, aleluja.

O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje – za život svijeta, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje – za život svijeta, aleluja.

 

PROŠNJE

Hvalu iskažimo klikćući Kristu koji je uskrsnuo od mrtvih, prvijenac usnulih, i njemu prošnjom zavapijmo:

R. Ti, što uskrsnu, usliši nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Gospodine, nek nas tvoj Duh snažno pronikne svojim darovima. Nek nam dade novo srce, tebi milo i savršeno skladno s tvojom voljom. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.