SEDMI TJEDAN

ČETVRTKOM U VAZMENOM VREMENU

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

 

HIMAN


Dođi, Duše Presveti,
Sa neba nas posjeti
Zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
Djelitelju dara svih,
Dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski Goste drag,
Pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
U vrućini lahore,
Razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
Sjaj u srcu puka svog,
Napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
Čovjek je bez ičega,
Tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
Suha srca zalivaj,
Vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
Zagrij grudi ledene,
Ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
Što se u te ufaju,
Sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu,
I smrt lijepu, blaženu,
Daj vjekovit svima raj.
Amen, aleluja!

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Pjevat ćemo igrajući kolo: svi su izvori moji u tebi, grade Božji, aleluja.

Ps 87 (86). Jeruzalem - majka svih naroda

Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je: on je majka naša
(Gal 4, 26).

Zdanje svoje na svetim gorama *
    ljubi Gospodin;
draža su mu vrata sionska *
    nego svi šatori Jakovljevi.

Divote se govore o tebi, *
    grade Božji!
»Evo, Rahab i Babilon brojit ću *
    k onima što me štuju;
Filisteja i Tir i narod etiopski - *
    i oni su rođeni ondje.«
O Sionu se govori:
    »Ovaj i onaj u njemu je rođen! *
    Svevišnji ga utemelji!«

Gospodin će zapisati u knjigu naroda: *
    »Ovi su rođeni ondje.«
I pjevat će igrajući kolo: *
    »Svi su izvori moji u tebi!«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pjevat ćemo igrajući kolo: svi su izvori moji u tebi, grade Božji, aleluja.

 

Antifona 2.

Kao pastir skupit će janjce i nositi ih u svom naručju, aleluja.

Hvalospjev (Iz 40, 10-17). Dobri pastir: uzvišeni i premudri Bog

Dolazim ubrzo i plaća je moja sa mnom (Otk 22, 12).

Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, *
    mišicom svojom vlada!
Evo s njim naplata njegova, *
    a ispred njega njegova nagrada.
Kao pastir pase stado svoje, *
    u ruke uzima jaganjce,
nosi ih u svome naručju, *
   i brižljivo njeguje dojilice.

Tko je šakom izmjerio more, *
    i nebesa premjerio pedljem?
Tko je mjericom izmjerio zemlju,
    i planine na mjerila, *
    a tezuljom bregove?
Tko je pokrenuo duh Gospodnji, *
    koji ga je uputio savjetnik?
S kim se on posavjetova,
    tko je njemu mudrost ulio, *
    naučio ga putovima pravde?
Tko li ga je naučio znanju, *
    pokazao mu put k umnosti?

Gle, narodi su kao kap iz vedra,
    vrijede kao prah na tezulji. *
    Otoci, gle, lebde poput truna!
Libanon je malen za lomaču, *
    a zvijeri njegovih nema dosta za paljenicu.
Svi narodi ko ništa su pred njim, *
    ništavilo su njemu i praznina.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kao pastir skupit će janjce i nositi ih u svom naručju, aleluja.

 

Antifona 3.

Velik je Gospodin na Sionu, uzvišen nad sve narode, aleluja.

Ps 99 (98). Bog - sveti i pravedni kralj

Ti si iznad kerubina; postavši nama sličan, izmijenio si zlo stanje naše zemlje (sv. Atanazije).

Gospodin kraljuje - nek zadršću narodi; *
    sjedi nad kerubima -
    zemlja nek se potrese!
Velik je Gospodin na Sionu, *
    uzvišen nada sve narode.

Nek slave ime tvoje veliko i strašno: *
    ono je sveto!
Ti kralj si moćni koji ljubiš što je pravo,
    pravednost ti si utvrdio, *
    pravo i pravednost vršiš u Jakovu.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
    padnite pred podnožje njegovo: *
    ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim
    i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo: *
    zazivahu Gospodina, i on ih usliša.
Iz stupa od oblaka govoraše njima:
    slušahu zapovijedi njegove *
    i odredbe što ih dade.
Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao;
    Bože, milostiv si bio njima *
    premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
    padnite pred svetu goru njegovu: *
    jer svet je Gospodin, Bog naš.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Velik je Gospodin na Sionu, uzvišen nad sve narode, aleluja.ČITANJE Rim 8, 10-11

Ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz grobaEVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan, aleluja.

 

MOLBENICA

Bog Otac je Krista postavio na uskrsnuće svojih sinova. Njemu se pouzdanom molbom obratimo i zavapijmo mu:

R. Gospodin Isus nek bude život naš.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, nek nas tvoj Duh snažno pronikne svojim darovima. Nek nam dade novo srce, tebi milo i savršeno skladno s tvojom voljom. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.