PETI TJEDAN

SUBOTOM U VAZMENOM VREMENU

JUTARNJA

 


POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

 

HIMAN

Svetoj Žrtvi uskrsnici
Dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi,
Krist nas grešne preporodi.

Sa životom smrt se sasta
I čudesna borba nasta:
Vođa živih pade tada
I živ živcat opet vlada.

Marijo, o reci što je?
Što ti oko vidjelo je?
“Grob ja vidjeh Krista Boga,
Svijetlu slavu uskrsloga,

Anđele i platno bijelo
U kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je,
Krist, moj Gospod i sve moje;

Pred vama će tamo gdje je
Cvjetna strana Galileje.”
Znamo da si doistine
Uskrsnuo Božji Sine;

Pobjedniče, Kralju divan,
Budi nama milostivan!
Amen, aleluja!

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Po svojoj dobroti poživi me, Gospodine, aleluja.

 

Ps 119 (118), 145-152. XIX. (Kof)

Iz svega srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
    tvoja ću pravila čuvati.
K tebi vapijem, spasi me, *
    tvojeg ću se držat svjedočanstva.

Pretječem zoru i molim za pomoć, *
    u tvoje se riječi uzdam.
Oči moje straže noćne pretječu *
    da razmišljam o besjedi tvojoj.

Po svojoj dobroti, Gospodine,
    glas mi poslušaj, *
    i po svojoj odluci poživi me.
Primiču se koji me podlo progone, *
    daleko su oni od Zakona tvojega.

A ti si blizu, Gospodine, *
    i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
Odavno znam za tvoje propise, *
   da si ih sazdao zasvagda.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Po svojoj dobroti poživi me, Gospodine, aleluja.

Antifona 2.

Koji pobijediše pjevali su hvalospjev Mojsija, sluge Božjega, i hvalospjev Jaganjčev, aleluja.

 

Hvalospjev (Izl 15, 1-4a. 8-13. 17-18). Pobjednička pjesma nakon prelaska preko Crvenog mora

Oni koji pobijediše Zvijer pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega (usp. Otk 15, 2-3).

»U čast Gospodinu zapjevat ću, *
    jer se slavom proslavio!
Konja s konjanikom *
    u more je survao.

Moja je snaga, moja pjesma - Gospodin *
    jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti,
    on je Bog oca moga, *
    njega ću veličati.
Gospodin je ratnik hrabar,
    Gospodin je ime njegovo. *
    Kola faraonova i vojsku mu u more baci.

Od daha iz tvojih nosnica vode narastoše,
    valovi se u bedem uzdigoše, *
    u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Mislio je neprijatelj: 'Gonit ću ih, stići, *
    plijen ću podijelit,
duša će moja sita ga biti; *
    trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.'
A ti dahom svojim dahnu,
    more se nad njima sklopi, *
    ko olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.

Tko je kao ti, Gospodine, među bogovima,
    tko kao ti sija u svetosti, *
    u djelima strašan, divan u čudima?
Desnicu si pružio *
    i zemlja ih proguta!
Milošću svojom vodio si ovaj narod,
    tobom otkupljen, *
k svetom tvom Stanu
    snagom si ga svojom upravio.

Dovest ćeš ih i posaditi
    na gori svoje baštine, *
    na mjestu koje ti, Gospodine,
    svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine,
    tvojom rukom sazidanim. *
    Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati. «

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Koji pobijediše pjevali su hvalospjev Mojsija, sluge Božjega, i hvalospjev Jaganjčev, aleluja.

 

Antifona 3.

Silna je prema nama ljubav njegova, aleluja.

Ps 117 (116). Poziv na hvalu

Velim... da pogani za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Hvalite Gospodina, svi puci, *
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova, *
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Silna je prema nama ljubav njegova, aleluja.

ČITANJE  Rim 14, 7-9

Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima.

OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz groba

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima, aleluja.

 

MOLBENICA

Radosno se pomolimo Kristu, kruhu života, koji će u posljednji dan uskrisiti sve koji se hrane sa stola njegove riječi i tijela:

R. Daj nam, Gospodine, radost i mir.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, obnovio si nas svetim krštenjem. Vodi nas iz dana u dan punini vazmenog otajstva, da uz pomoć tvoje milosti budemo plodni dobrim djelima i uđemo u radost vječnoga života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.