PETI TJEDAN

NEDJELJOM U VAZMENOM VREMENU

I. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN


Vjekovit Kralju svevišnji
Stvoritelju stvari svih,
Ti Ocu svom bez prestanka
Sin jednaki si odvijeka.

Kad postao je ovaj svijet,
Ti, svojom slikom Adama
Oživljujući, s prahom si
Duh plemeniti združio.

A kada lukav zavidnik
Nagrdio je ljudski rod,
Ti, uzev tijelo, vješto si
Lik iskvaren obnovio.

Od Djeve negda porođen
Iz groba sada rađaš se,
I mi, što s tobom umrijesmo,
Iz groba ustat imamo.

Ko Pastir vječnim krštenjem
Ti stado svoje umivaš:
To sveta kupelj dušâ je,
To pokop ljudskih grijeha je.

Mi davno križ zaslužismo:
Prikovat na nj se dade ti
I krv do kapi posljednje
Rad našeg spasa istoči.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Podizanje mojih ruku nek bude ko prinos večernji, aleluja.

Ps 141 (140), 1-9. Molitva u kušnji i progonstvu

I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje (Otk 8, 4).

Prizivljem te, Gospodine, k meni pohitaj!*
    Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Nek mi se uzdigne molitva *
    kao kâd pred lice tvoje,
podizanje mojih ruku *
    nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi, Gospodine, stražu postavi, *
    i stražare na vrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
    da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora *
    da ne blagujem poslastica njihovih!
Nek me samo udari pravednik,
    ljubav je što me kara,
    al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
    zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
    svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove, *
    razumjet će kako blage bjehu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju, *
    tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje, *
    k tebi se utječem,
    ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, *
    od zamki zločinaca!

Slava Ocu i  Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Podizanje mojih ruku nek bude ko prinos večernji, aleluja.

 

Antifona 2.

Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

Ps 142 (141). Ti si mi utočište

Sve je to ispunjeno u vrijeme Gospodinove muke (sv. Hilarije).

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *
    iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku, *
    tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, *
    ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim *
    potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se nadesno i pogledam: *
    nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,*
    nitko za život moj ne mari.

K tebi, Gospodine, vapijem:
    govorim: ti si mi utočište, *
    ti si dio moj u zemlji živih.
Poslušaj moje vapaje, *
    jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih, *
    jer od mene oni su moćniji.

Izvedi iz tamnice dušu moju, *
    da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupit pravednici *
    zbog dobra što si ga iskazao meni.

Slava Ocu i  Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Iz tamnice si izveo dušu moju da zahvaljujem Imenu tvojemu, aleluja.

Antifona 3.

Sin Božji iz onoga što prepati, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja, aleluja.

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Isus Krist, trajni lik Božji, *
    nije se kao plijena držao
    svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe   »oplijeni «
    uzevši lik sluge,
    postavši ljudima sličan: *
    obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,
    poslušan do smrti, *
    smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi
    i darova mu ime, *
    ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
    prigne svako koljeno *
    nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
    »Isus Krist jest Gospodin!« -
    na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i  Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Sin Božji iz onoga što prepati, naviknu slušati i posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja, aleluja.


 

ČITANJE  1 Pt 2, 9-10

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu, vi nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.

OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja.
    
Obradovaše se učenici, aleluja, aleluja.

O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Obradovaše ...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.  Ja sam Put, Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ja sam Put, Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu osim po meni, aleluja.


PROŠNJE

Zavapijmo Kristu, životu i uskrsnuću našemu, i s pouzdanjem mu recimo:

R. Sine Boga živoga, štiti svoj narod.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.