ČETVRTI TJEDAN

SUBOTOM U VAZMENOM VREMENU

JUTARNJA

 


POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

 

HIMAN

Svetoj Žrtvi uskrsnici
Dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi,
Krist nas grešne preporodi.

Sa životom smrt se sasta
I čudesna borba nasta:
Vođa živih pade tada
I živ živcat opet vlada.

Marijo, o reci što je?
Što ti oko vidjelo je?
“Grob ja vidjeh Krista Boga,
Svijetlu slavu uskrsloga,

Anđele i platno bijelo
U kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je,
Krist, moj Gospod i sve moje;

Pred vama će tamo gdje je
Cvjetna strana Galileje.”
Znamo da si doistine
Uskrsnuo Božji Sine;

Pobjedniče, Kralju divan,
Budi nama milostivan!
Amen, aleluja!

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, aleluja.

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvala djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Dobro je slaviti Gospodina, *
    pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju, *
    i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
    s pjesmom uz citaru.

Obradovao si me djelima svojim,Gospodine, *
    kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
    kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
    luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
    i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
    a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine,
    tvoji će dušmani propasti; *
    raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao ko u bivola, *
    pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
    i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Ko palma cvate pravednik *
    i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
    cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
    sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
    Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kako su silna djela tvoja, Gospodine, aleluja.

Antifona 2.

Poškropit ću vas vodom čistom, aleluja.

Hvalospjev (Ez 36, 24-28). Bog će obnoviti svoj narod

Oni će biti njegov narod, i on sam, Bog, bit će s njima (Otk 21, 3).

Tada ću vas sabrati iz svih naroda
    i skupiti iz svih zemalja, *
    natrag vas dovesti u vašu zemlju.
Poškropit ću vas vodom čistom *
    da se očistite.
Očistit ću vas od svih vaših nečistoća *
    i od svih kumira vaših.

Dat ću vam novo srce *
    nov duh udahnut ću u vas!
Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno *
    i dat ću vam srce od mesa.
Duh svoj udahnut ću u vas
   da hodite po mojim zakonima *
   i da čuvate i vršite moje naredbe.

I nastanit ćete se u zemlji,
    koju dadoh ocima vašim,
    i bit ćete moj narod, *
    a ja ću biti vaš Bog.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Poškropit ću vas vodom čistom, aleluja.

Antifona 3.

Sve je vaše, vi Kristovi, Krist Božji, aleluja.

Ps 8. Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Gospodine, Bože naš,
    divno li je ime tvoje po svoj zemlji, *
    veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi
    hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
    da postidiš mrzitelja, tlačitelja.
Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
    mjesec i zvijezde što ih učvrsti -
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
    sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
    slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
    njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
    i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
    i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
    divno li je ime tvoje po svoj zemlji!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Sve je vaše, vi Kristovi, Krist Božji, aleluja.

ČITANJE  Rim 14, 7-9

Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima.

OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz groba

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima, aleluja.

 

MOLBENICA

Radosno se pomolimo Kristu, kruhu života, koji će u posljednji dan uskrisiti sve koji se hrane sa stola njegove riječi i tijela:

R. Daj nam, Gospodine, radost i mir.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, obnovio si nas svetim krštenjem. Vodi nas iz dana u dan punini vazmenog otajstva, da uz pomoć tvoje milosti budemo plodni dobrim djelima i uđemo u radost vječnoga života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.