ČETVRTI TJEDAN

ČETVRTKOM U VAZMENOM VREMENU

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)


HIMAN


O Sveznajući, slava ti,
Ti srca do dna proničeš,
I milošću ih njeguješ,
I krijepiš svojom pomoću.

Ovaca Dobri pastiru,
Što dobre čuvaš brižljivo,
A izgubljene tražiš svud
Dok stado sve ne prikupiš.

Povedi nas na obilne
Ovaca svojih pašnjake,
U stadu svome čuvaj nas
Da glas tvoj vjerno slušamo.

Ti čuvaj nas od presude
Što zle će smjestit s jarcima,
Već sebi zdesna stavi nas,
Ko ovce vječnih pašnjaka.

Otkupitelju, hvala ti,
I čast i slava pobjedna,
Ti slavno nad svim kraljuješ
I vladaš u sve vjekove. Amen.


PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodin je zaštita moja i izbavitelj moj, aleluja.

Ps 144 (143). Himna za pobjedu i mir

Ruke su njegove ratu navikle, kad je svijet pobijedio:  »Ja, naime, reče, svijet pobijedih.« (sv. Hilarije)

I.

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
    ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
    zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
    on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
    što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
    dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
    takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
    odapni strijele i rasprši ih!

Ruku pruži iz visina,
    istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
    iz šaka sinova tuđinskih;
laži govore usta njihova, *
    a desnica krivo priseže.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin je zaštita moja i izbavitelj moj, aleluja.

Antifona 2.

Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu, aleluja.

II.

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
    na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, *
    ti koji si spasio Davida, slugu svojega,
od pogubna mača spasi mene, *
    oslobodi me iz ruke tuđinske;
laži govore usta njihova, *
    a desnica krivo priseže.

Daj da nam sinovi budu kao biljke *
    što rastu od mladosti svoje;
a kćeri naše kao stupovi ugaoni, *
    krasne poput hramskog stupovlja;
da nam žitnice budu pune svakog obilja, *
    s plodovima svakojakim u izobilju;
ovce naše plodile se na tisuće,
    plodile se beskrajno na našim poljima; *
    stoka naša neka bude tovna!
U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva, *
    ni plača na ulicama našim!

Blago narodu kojem je tako, *
    blago narodu kojem je Gospodin Bog!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu, aleluja.

 

Antifona 3.

Isus Krist, jučer i danas, on i u vijeke, aleluja.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18; 12, 10b-12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru,
    koji jesi i koji bijaše *
    zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
    i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
    ali dođe srdžba tvoja *
    i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
    tvojim prorocima i svetima *
    i svima koji se boje imena tvoga,
    malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga
    i kraljevstvo Boga našega *
    i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
    koji ih dan i noć optuživaše
    pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
    i riječju svoga svjedočanstva: *
    nisu ljubili života svoga - sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
    i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Isus Krist, jučer i danas, on i u vijeke, aleluja.ČITANJE 1 Pt 3, 18-22

Krist jednom umrije za grijehe, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. On, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja.
     
Obradovaše se učenici, aleluja, aleluja.

O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. ObradovašeEVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje – za život svijeta, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje – za život svijeta, aleluja.

 

PROŠNJE

Hvalu iskažimo klikćući Kristu koji je uskrsnuo od mrtvih, prvijenac usnulih, i njemu prošnjom zavapijmo:

R. Ti, što uskrsnu, usliši nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Svemogući vječni Bože, u ove vazmene dane daješ nam da potpunije upoznamo tvoju dobrotu: udijeli nam da je obilnije i postignemo. Oslobodio si nas lutanja po tami, daj da čvršće prionemo uz istinu tvoje riječi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.