ČETVRTI TJEDAN

ČETVRTKOM U VAZMENOM VREMENU

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

 

HIMAN


Crkvo novi grade sveti,
Pjevaj danas pjesmu novu!
Uskrsnuća nada, evo,
Smrtnicima svima svanu!

Starog zmaja Vođ naš svlada
Lav iz roda Judinoga.
Silnim glasom mrtve zove:
»Ustajte na život novi!«

Plijen sav Isus đavlu ote
Slavnim svojim uskrsnućem.
Silan narod krvlju steče
Žrtvovano janje Božje.

Pastir Dobri cijenom krvi
Stado svoje odsvud skuplja.
Kraljevstvo je odsad Božje
Zemlja, nebo, svemir cijeli.

Slavnom Kralju pobjedniku
Molbe žarke upravimo:
Da nas nakon zemnog boja
S pobjedničkom krunom čeka.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

 Zbog imena svoga, Gospodine, poživi me, aleluja.

Ps 143 (142), 1-11. Molitva u nevolji

Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16).

Gospodine, usliši moju molitvu,
    u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, *
    u pravednosti me svojoj usliši!
Ne idi na sud sa slugom svojim, *
    jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
    o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
   kao oni koji su davno umrli.
Duh moj već zamire u meni, *
    srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih,
    mislim o svim djelima tvojim, *
    o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
   duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
    dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
    da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
    jer se uzdam u tebe.
Put mi kaži kojim ću krenuti, *
    jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
    tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
    jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri *
    nek me po ravnu putu vodi!

Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
    zbog svoje pravednosti
    dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant.  Zbog imena svoga, Gospodine, poživi me, aleluja.

 

Antifona 2.

Ja ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce, aleluja.

Hvalospjev (Iz 66, 10-14a). Utjeha i radost u svetome gradu

Onaj Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša (Gal 4, 26).

Veselite se s Jeruzalemom, *
    kličite zbog njega, svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte se s njime, *
    svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite *
    na dojkama utjehe njegove,
da se nasišete i nasladite *
    na grudima krepčine njegove.

Jer, ovako govori Gospodin:
    Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti, *
    i kao potok nabujali bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi *
    i milovati na koljenima.
Kao što mati tješi sina,
    tako ću i ja vas utješiti - *
    utješit ćete se u Jeruzalemu.

Kad to vidite, srce će vam se radovati, *
    i procvast će vam kosti ko mlada trava.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ja ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce, aleluja.

Antifona 3.

Gospodin gradi Jeruzalem i liječi one koji su srca skršena, aleluja.

Ps 147 (146). Božja moć i dobrota

Tebe Boga hvalimo, tebe Gospodinom priznajemo.

Hvalite Gospodina, jer je dobar,
    pjevajte Bogu našem, jer je sladak; *
    svake hvale on je dostojan!

Gospodin gradi Jeruzalem, *
    sabire raspršene Izraelce.
On liječi one koji su srca skršena *
    i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda, *
    svaku njezinim imenom naziva.
Velik je naš Gospodin i svesilan, *
    nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne, *
    zlotvore do zemlje snizuje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu, *
    svirajte na citari Bogu našem!
Oblacima on prekriva nebesa *
    i zemlji kišu sprema;
daje da po bregovima raste trava *
    i bilje na službu čovjeku.
On stoci hranu daje *
    i mladim gavranima kada grakću.
Za konjsku snagu on ne mari, *
    nit mu se mile bedra čovječja.
Mili su Gospodinu oni koji se njega boje, *
    koji se uzdaju u dobrotu njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin gradi Jeruzalem i liječi one koji su srca skršena, aleluja.


ČITANJE Rim 8, 10-11

Ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.


OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz groba


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan, aleluja.

 

MOLBENICA

Bog Otac je Krista postavio na uskrsnuće svojih sinova. Njemu se pouzdanom molbom obratimo i zavapijmo mu:

R. Gospodin Isus nek bude život naš.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, u ove vazmene dane daješ nam da potpunije upoznamo tvoju dobrotu: udijeli nam da je obilnije i postignemo. Oslobodio si nas lutanja po tami, daj da čvršće prionemo uz istinu tvoje riječi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.