PRVI TJEDAN

NEDJELJA - DAN GOSPODNJI

I. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O
. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Nek mi se uzdigne, Gospodine, molitva kao kâd pred lice tvoje.

Ps 141 (140), 1-9. Molitva u kušnji i progonstvu

I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje (Otk 8, 4).

Prizivljem te, Gospodine, k meni pohitaj!*
    Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Nek mi se uzdigne molitva *
    kao kâd pred lice tvoje,
podizanje mojih ruku *
    nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi, Gospodine, stražu postavi, *
    i stražare na vrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,*
    da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora *
    da ne blagujem poslastica njihovih!
Nek me samo udari pravednik,
    ljubav je što me kara,
    al’ ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
    zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
    svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove, *
    razumjet će kako blage bjehu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju, *
    tako će im se na rubu Podzemlja kosti rasuti.

Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje, *
    k tebi se utječem,
    ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni, *
    od zamki zločinaca!

Slava Ocu i  Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Nek mi se uzdigne, Gospodine, molitva kao kâd pred lice tvoje.

 

Antifona 2.

Ti si mi, Gospodine, utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

Ps 142 (141). Ti si mi utočište

Sve je to ispunjeno u vrijeme Gospodinove muke (sv. Hilarije).

Iz svega glasa vapijem Gospodinu, *
    iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku, *
    tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni, *
    ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim *
    potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se nadesno i pogledam: *
    nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,*
    nitko za život moj ne mari.

K tebi, Gospodine, vapijem:
    govorim: ti si mi utočište, *
    ti si dio moj u zemlji živih.
Poslušaj moje vapaje, *
    jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih, *
    jer od mene oni su moćniji.

Izvedi iz tamnice dušu moju, *
    da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupit pravednici *
    zbog dobra što si ga iskazao meni.

Slava Ocu i  Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Ti si mi, Gospodine, utočište, ti si dio moj u zemlji živih.

Antifona 3.

Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Isus Krist, trajni lik Božji, *
    nije se kao plijena držao
    svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe   »oplijeni «
    uzevši lik sluge,
    postavši ljudima sličan: *
    obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,
    poslušan do smrti, *
    smrti na križu.
Zato ga Bog preuzvisi
    i darova mu ime, *
    ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
    prigne svako koljeno *
    nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
    »Isus Krist jest Gospodin!« -
    na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i  Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

 

ČITANJE  Rim 11, 33-36.

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

 

 

OTPJEV

R. Kako su silna * djela tvoja, Gospodine.
     Kako su silna djela tvoja Gospodine.

O. Sve si mudro učinio. * Djela tvoja, Gospodine.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako su...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.  Valjaš, slugo dobri; u malome si bio vjeran: uđi u radost Gospodara svoga.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Valjaš, slugo dobri; u malome si bio vjeran: uđi u radost Gospodara svoga.

PROŠNJE

Jedinome Bogu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, slavu iskažimo i usrdnom mu se molbom utecimo:

R. Budi, Gospodine, uza svoj narod.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost, jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.