KORIZMA - SRIJEDA IV. TJEDNA

II. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Glas molben svojih vjernika
Ti, Kriste, počuj, molimo:
Da zloća svijeta prijevarnog
Ne zamrači nam vjere sjaj.

Od misli zlih i opakih,
Od zavisti nas očuvaj,
Da ne vraćamo zlime zlo,
Već dobrim zlo da svladamo.

Daleko od nas svako zlo,
Oholost, srdžba, prijevara,
Daleko od nas pohlepa,
Taj korijen hudi zlima svim.

Nek iskrena dobrotvornost
U miru čuva saveze,
Nek vjernost bude zaštitom
Nepovrijeđenih vezova.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.

 

 

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Znanje tvoje, Gospodine, odveć mi je čudesno.

Ps 139 (138), 1-18, 23-24. Pohvala Sveznajućega

Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom? (Rim 11, 34).

I.

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ,
    ti znaš kada sjednem i kada ustanem, *
    izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš, *
    znani su ti svi moji putovi.
Riječ mi još nije na jezik došla, *
    a ti, Gospodine, sve već znadeš.
S leđa i s lica ti me obuhvaćaš, *
    na mene si ruku svoju stavio.
Znanje to odveć mi je čudesno, *
    previsoko da bih ga dokučio.

Kamo da idem od duha tvojega, *
    i kamo da od tvog lica pobjegnem?
Ako se na nebo popnem, ondje si, *
    ako u Podzemlje legnem i ondje si.
Uzmem li krila zorina *
    pa se naselim moru na kraj,
i ondje bi me ruka tvoja vodila, *
    desnica bi me tvoja držala.
Reknem li:  »Nek me barem tmine zakriju, *
    i nek me noć umjesto svjetla okruži! «
ni tmina tebi neće biti tamna:
    noć sjaji kao dan *
    i tama kao svjetlost.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Znanje tvoje, Gospodine, odveć mi je čudesno.

 

Antifona 2.

Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju.

II.

Jer ti si moje stvorio bubrege, *
    satkao me u krilu majčinu.
Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, *
    što su djela tvoja predivna.

Dušu moju do dna si poznavao, *
    kosti moje ne bjehu ti sakrite
dok nastajah u tajnosti, *
    otkan u dubini zemlje.

Oči tvoje već tada gledahu djela moja,
    sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: *
dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga.

Kako su mi, Bože, naumi tvoji nedokučivi, *
    kako li je neprocjenjiv zbroj njihov.
Da ih brojim? Više ih je nego pijeska! *
    Dođem li im do kraja, ti mi preostaješ!

Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, *
    iskušaj me i upoznaj misli moje:
pogledaj, ne idem li putem pogubnim, *
    i povedi me putem vječnim!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju.

 

 

Antifona 3.

U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20).
Prvorođenac, prije svakog stvorenja, i Prvorođenac od mrtvih

S radošću zahvaljujmo Ocu
    koji nas osposobi *
    za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
    i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
    otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
    Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno
    na nebesima i na zemlji, *
    vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
    bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
    on je prije svega, *
    i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve;
    on je Početak, *
    Prvorođenac od mrtvih,
    da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
    u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu
    - uspostavivši mir krvlju križa njegova - *
    izmiriti sa sobom sve,
    bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

 

 

ČITANJE 1 Iv 2, 3-6

Po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu. Tko veli da u njemu ostaje, valja mu ići putem kojim je on hodio.

 

OTPJEV

R. Čuvaj me, Gospodine, * kao zjenicu oka.
    
Čuvaj me, Gospodine, kao zjenicu oka.

O. Sakrij me u sjenu krila svojih. * Kao zjenicu oka.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Čuvaj me…

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja sâm od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan, govori Gospodin.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Ja sâm od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan, govori Gospodin.

 

Prošnje

Slava i čast Bogu koji je novi i vječni Savez u krvi Kristovoj sklopio sa svojim narodom te ga obnavlja u euharistijskoj gozbi. Upravimo mu svoju prošnju riječima:

R. Blagoslovi, Gospodine, narod svoj.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Bože, tebi je pokora mila: po njoj pravedne nagrađuješ, grešnima opraštaš. Mi ispovijedamo svoje grijehe: smiluj nam se i oprosti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.