KORIZMA - SRIJEDA IV. TJEDNA

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

Već sunce se porodilo,
Pomolimo se ponizno:
U svemu danas, Bože naš,
Proživjet daj nam nevino!

Ti jezik naš obuzdavaj,
Da svađe ružne ne bude,
Ti blag nam oči zaklapaj,
Da taštih stvari ne vide.

Čistoću srca štiti nam,
Sve nisko tjeraj od njega,
Ukroti postom, trijeznošću
Pomamnost tijela našega.

Pa kada mine bijeli dan,
I opet noć se povrati,
Slatkoće svijeta prezrevši
Mi tebi ćemo pjevati.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje.

Ps 108 (107). Zahvalnica Gospodinu i usrdna molba za pomoć

Sin Božji je uzvišen nad nebesa i njegova se slava propovijeda po svoj zemlji (Arnobije).

Moje je srce sigurno, Bože,
    sigurno je srce moje: *
    † pjevat ću i svirati.
Probudi se, dušo moja!
    Probudi se, harfo i citaro! *
    Probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
    među pucima tebi ću pjevati,
jer do neba je dobrota tvoja, *
    do oblaka tvoja vjernost.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
    slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Da ti se ljubimci izbave, *
    desnicom pomozi, usliši nas!

Bog reče u svom Svetištu:
    »Šekem ću razdijeliti kličući, *
    dolinu ću Sukot izmjeriti.
Moj je Gilead, moj Manaše, *
    Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
Moab je sud iz kojeg se umivam,
    na Edom ću baciti obuću, *
    nad Filistejcem slaviti pobjedu! «

Tko će me dovesti do utvrđena grada, *
    tko će me dovesti do Edoma?
Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci! *
    Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
Pomozi nam protiv dušmana, *
    jer je ljudska pomoć ništavna!
S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti, *
    Bog će zgaziti naše dušmane.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje.

 

Antifona 2.

Gospodin me odjenu haljinom spasenja i pravednosti.

Hvalospjev (Iz 61, 10-62, 5).
Radosna prorokova popijevka o novom Jeruzalemu

I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh, opremljen je kao zaručnica nakićena za svoga muža (Otk 21, 2).

Radošću silnom u Gospodinu se radujem, *
    duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja, *
    zaogrnu plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi *
    il nevjesta kad se uresi nakitom.

Kao što zemlja tjera svoje klice, *
    kao što u vrtu niče sjemenje,
učinit će Gospodin da iznikne pravda *
    i hvala pred svim narodima.

Sionu za ljubav neću šutjeti, *
    Jeruzalema radi neću mirovati,
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, *
    dok njegovo spasenje ne plane ko zublja.

I puci će vidjeti tvoju pravednost, *
    i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom *
    što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna *
    i kraljevski vijenac na dlanu Boga svoga.

Neće te više zvati Ostavljenom, *
    ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina, *
    a zemlju tvoju Udata,
jer ti si milje Gospodnje, *
    i zemlja će tvoja imat supruga.

Kao što se mladić ženi djevicom, *
    tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti, *
    Tvoj će se Bog tebi radovati.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin me odjenu haljinom spasenja i pravednosti.

 

Antifona 3.

Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

Ps 146 (145). Blaženi koji se uzdaju u Gospodina.

Hvalimo Gospodina u svom životu, to jest svojim ponašanjem (Arnobije)

Hvali, dušo moja, Gospodina!
    Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
    dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
    u čovječjeg sina od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega,
    u zemlju svoju on se vraća, *
    i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onome kome je pomoćnik Bog  Jakovljev, *
    kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
    more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka,
    potlačenima vraća pravicu, *
    a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
    Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
    Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice,
    sirote i udovice podupire, *
    a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
    tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

 

ČITANJE Pnz 7, 6.8-9

Tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod, jer vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.OTPJEV

R. Spominjem se Boga i uzdišem, * kad razmišljam daha mi nestane.
     
Spominjem se Boga i uzdišem, kad razmišljam daha mi nestane.

O. Svet je tvoj put, o Bože! * Kad razmišljam daha mi nestane.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Spominjem...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima život vječni, govori Gospodin.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima život vječni, govori Gospodin.

 

MOLBENICA

Otkupitelj nam je naš dobrostivo zaslužio ovo vrijeme spasenja. Njega blagoslivljajmo i usrdno ga zamolimo:

R. Gospodine, stvori u nama novi duh.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Bože, tebi je pokora mila: po njoj pravedne nagrađuješ, grešnima opraštaš. Mi ispovijedamo svoje grijehe: smiluj nam se i oprosti. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.