KORIZMA - ČETVRTAK IV. TJEDNA

II. Večernja


R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

O ljubavi svih vjernika,
Ti, Kriste, srca takni nam
I pokorničkim suzama
Obdari duše skrušene.

Mi k tebi, evo, vapimo
I puni vjere molimo:
Oprosti svojim slugama
Sve grijehe i sve propuste.

Ti znakom križa pobjednog
I tijelom svojim presvetim
Odasvud štiti, brani nas
Jer mi se tvoji zovemo.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.

 

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

On je ljubav moja i zaštita moja: u njega se uzdam.

Ps 144 (143). Himna za pobjedu i mir

Ruke su njegove ratu navikle, kad je svijet pobijedio:  »Ja, naime, reče, svijet pobijedih.« (sv. Hilarije)

I.

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
    ruke mi uči boju a prste ratu.
On je ljubav moja i tvrđava moja, *
    zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam; *
    on mi narode stavlja pod noge!

Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
    što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
Poput daška je čovjek, *
    dani njegovi kao sjena nestaju.

Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
    takni bregove: i zadimit će se!
Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
    odapni strijele i rasprši ih!

Ruku pruži iz visina,
    istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
    iz šaka sinova tuđinskih;
laži govore usta njihova, *
    a desnica krivo priseže.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. On je ljubav moja i zaštita moja: u njega se uzdam.

 

Antifona 2.

Blago narodu kojem je Gospodin Bog.

II.

Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
    na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima, *
    ti koji si spasio Davida, slugu svojega,
od pogubna mača spasi mene, *
    oslobodi me iz ruke tuđinske;
laži govore usta njihova, *
    a desnica krivo priseže.

Daj da nam sinovi budu kao biljke *
    što rastu od mladosti svoje;
a kćeri naše kao stupovi ugaoni, *
    krasne poput hramskog stupovlja;
da nam žitnice budu pune svakog obilja, *
    s plodovima svakojakim u izobilju;
ovce naše plodile se na tisuće,
    plodile se beskrajno na našim poljima; *
    stoka naša neka bude tovna!
U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva, *
    ni plača na ulicama našim!

Blago narodu kojem je tako, *
    blago narodu kojem je Gospodin Bog!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Blago narodu kojem je Gospodin Bog.

 

Antifona 3.

Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18; 12, 10b-12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru,
    koji jesi i koji bijaše *
    zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
    i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
    ali dođe srdžba tvoja *
    i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
    tvojim prorocima i svetima *
    i svima koji se boje imena tvoga,
    malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga
    i kraljevstvo Boga našega *
    i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
    koji ih dan i noć optuživaše
    pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
    i riječju svoga svjedočanstva: *
    nisu ljubili života svoga - sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
    i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

 

 

ČITANJE Jak 4, 7-8.10

Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas! Približite se Bogu, i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci! Ponizite se pred Gospodinom, i on će vas uzvisiti! 

OTPJEV

R. Gospodin obećava mir * vjernima svojim.
    Gospodin obećava mir vjernima svojim.

O. Onima koji mu se svim srcem vrate. * Vjernima svojim.
     
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Gospodin...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant.Djela koja činim svjedoče za me da me poslao Otac, govori Gospodin.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Djela koja činim svjedoče za me da me poslao Otac, govori Gospodin.

 

 

PROŠNJE

Krist nam je dao novu zapovijed uzajamne ljubavi. Od njega, svoga Gospodina, i mi usrdno zaprosimo:

R. Gospodine, uvećaj ljubav svoga naroda.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Gospodine, upućujemo ti poniznu molbu: obrati nam srca pokorom i utvrdi nas u dobrim djelima da vršimo tvoje zapovijedi i zdravi prispijemo vazmenim blagdanima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.