KORIZMA - ČETVRTAK IV. TJEDNA

Jutarnja

 

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono 'danas' (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
    uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
    kličimo mu u pjesmama!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
     poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

O da danas glas mu poslušate:
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj,
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

 

HIMAN

Razbudi naše ufanje,
Proštenja svakog Izvore,
Ti umij srca prljava,
Operi ruke kaljave.

Ko tuđi svijetom lutamo,
Ko prognanici stupamo,
Za domovinom vapijuć,
O Vođo naš i Pastiru!

O Istino, o Ljubavi,
O vrelo svake radosti!
O blago oku sretnomu
Što tebe motri u nebu!

U poslu našem dnevnome
Ti srca k sebi uzdigni,
Da s tobom svi jednodušni
Za dobro spremni budemo.

Gospodstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude sad i uvijeke. Amen.


 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Objavi mi, Gospodine, jutrom dobrotu svoju.

Ps 143 (142), 1-11. Molitva u nevolji

Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16).

Gospodine, usliši moju molitvu,
    u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, *
    u pravednosti me svojoj usliši!
Ne idi na sud sa slugom svojim, *
    jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
    o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
   kao oni koji su davno umrli.
Duh moj već zamire u meni, *
    srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih,
    mislim o svim djelima tvojim, *
    o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
   duša moja ko suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
    dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
    da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
    jer se uzdam u tebe.
Put mi kaži kojim ću krenuti, *
    jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
    tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
    jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri *
    nek me po ravnu putu vodi!

Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
    zbog svoje pravednosti
    dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Objavi mi, Gospodine, jutrom dobrotu svoju.

 

Antifona 2.

Gospodin će svratiti na Jeruzalem mir kao rijeku.

Hvalospjev (Iz 66, 10-14a). Utjeha i radost u svetome gradu

Onaj Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša (Gal 4, 26).

Veselite se s Jeruzalemom, *
    kličite zbog njega, svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte se s njime, *
    svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite *
    na dojkama utjehe njegove,
da se nasišete i nasladite *
    na grudima krepčine njegove.

Jer, ovako govori Gospodin:
    Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti, *
    i kao potok nabujali bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi *
    i milovati na koljenima.
Kao što mati tješi sina,
    tako ću i ja vas utješiti - *
    utješit ćete se u Jeruzalemu.

Kad to vidite, srce će vam se radovati, *
    i procvast će vam kosti ko mlada trava.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin će svratiti na Jeruzalem mir kao rijeku.

Antifona 3.

Bog je naš hvale dostojan.

Ps 147 (146). Božja moć i dobrota

Tebe Boga hvalimo, tebe Gospodinom priznajemo.

Hvalite Gospodina, jer je dobar,
    pjevajte Bogu našem, jer je sladak; *
    svake hvale on je dostojan!

Gospodin gradi Jeruzalem, *
    sabire raspršene Izraelce.
On liječi one koji su srca skršena *
    i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda, *
    svaku njezinim imenom naziva.
Velik je naš Gospodin i svesilan, *
    nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne, *
    zlotvore do zemlje snizuje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu, *
    svirajte na citari Bogu našem!
Oblacima on prekriva nebesa *
    i zemlji kišu sprema;
daje da po bregovima raste trava *
    i bilje na službu čovjeku.
On stoci hranu daje *
    i mladim gavranima kada grakću.
Za konjsku snagu on ne mari, *
    nit mu se mile bedra čovječja.
Mili su Gospodinu oni koji se njega boje, *
    koji se uzdaju u dobrotu njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Bog je naš hvale dostojan.

 

ČITANJE Usp. 1 Kr 8, 51-53a

Tvoj smo, Gospodine, narod i baština tvoja. Neka oči tvoje budu otvorene na prošnju tvoga sluge i na prošnju naroda tvoga Izraela, da čuješ sve njihove molbe što će ih tebi uputiti. Jer ti si nas odvojio od svih naroda na zemlji sebi za baštinu.


 

OTPJEV

R. Smilovao nam se Bog * i blagoslovio nas!
     Smilovao nam se Bog * i blagoslovio nas!

O. Obasjao nas licem svojim, * i blagoslovio nas!
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.  
Smilovao ...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite, govori Gospodin.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite, govori Gospodin.

 


MOLBENICA

Bog nam se u Kristu objavio. Čast iskažimo njegovoj dobroti i od srca mu zavapijmo:

R. Sjeti nas se, Gospodine, jer smo tvoji sinovi.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Gospodine, upućujemo ti poniznu molbu: obrati nam srca pokorom i utvrdi nas u dobrim djelima da vršimo tvoje zapovijedi i zdravi prispijemo vazmenim blagdanima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.