TREĆI TJEDAN

UTORKOM U VAZMENOM VREMENU

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

O vječna Sliko Višnjega,
Od Svjetla Svjetlo, Bože naš,
Otkupitelju, slava ti
I čast i sila kraljevska.

Ti sâm od vijeka nada si
Vremenâ svih i središte,
Tvoj Otac s pravom dade ti
Da budeš vladar narodâ.

Ti cvijete stidne Djevice,
Ti glavo roda našega,
S vrhunca trgnut kamene
Što spasi zemlju čitavu.

Pod vlasti strašnog silnika
Svi smrtnici su stenjali,
Al’ ti im slomi okove
I nebo njima otvori.

Zakonoša i svećenik
I Učitelj: na haljini
Ti nosiš natpis krvavi:
Svih kraljeva sam višnji Kralj.

Sva slava Tebi, Isuse,
Što ljubavlju nas privlačiš,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.


PSALMODIJA

 

Antifona 1.

Mir vama, ja sam: ne bojte se, aleluja.

Ps 125 (124). Bog štiti svoje

Na Izraela Božjega - mir (Gal 6, 16).

Tko se uzda u Gospodina,
    on je kao brdo Sion: *
    ne pomiče se, ostaje dovijeka.

Bregovi okružuju Jeruzalem:
    Gospodin okružuje narod svoj *
    odsada i dovijeka.
I neće potrajati žezlo bezbožničko *
    nad udesom pravednih,
da ne bi pravedni *
    ruke za bezakonjem pružili.

Učini, Gospodine, dobro dobrima *
    i čestitima u srcu.
A koji na krive skreću putove,
    nek ih istrijebi Gospodin sa zločincima! *
    Mir nad Izraelom!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Mir vama, ja sam: ne bojte se, aleluja.

Antifona 2.

Neka se Izrael uzda u Gospodina, aleluja.

Ps 131 (130). Djetinji pokoj u Bogu

Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29).

Gospodine, ne gordi se moje srce *
    niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim *
    ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio, *
    i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke, *
    kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele, uzdaj *
    od sada dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Neka se Izrael uzda u Gospodina, aleluja.

Antifona 3.

Nek ti služi sve stvorenje tvoje, jer ti reče i postade, aleluja.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10-12). Hvalospjev otkupljenih.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
    primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
    i tvojom voljom sve postade
    i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
    i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan
    i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
    ljude iz svakog plemena i jezika,
    puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
    kraljevstvom i svećenicima, *
    i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
    primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
    i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Nek ti služi sve stvorenje tvoje, jer ti reče i postade, aleluja.

ČITANJE 1 Pt 2, 4-5

Pristupite Gospodinu, Kamenu živomu, što ga istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo, da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.


 

OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja.
     
Obradovaše se učenici, aleluja, aleluja.

O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. ObradovašeEVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Kruh je Božji Onaj koji silazi s neba i daje život svijetu, aleluja.

 

PROŠNJE

Postojanom se molitvom utječimo Kristu, koji je svojim uskrsnućem učvrstio nadu svoga naroda:

R. Kriste, koji vazda živiš, usliši nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Bože, ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti. Prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost, kojoj je predokus uskrsno slavlje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.