TREĆI TJEDAN

UTORKOM U VAZMENOM VREMENU

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

 

HIMAN


Nebo, zemlja, svemir cijeli
Neka kliče od veselja:
Pobjeda, gle, Isusova
Nadvlada smrt, život vrati.

Milosno se vrijeme vraća,
Osvanu nam dan spasenja.
Jaganjčevom krvlju, evo,
Oprani su grijesi svijeta.

Pobjedna smrt život vraća,
Križa znak je znakom slave:
Pobijeđen Krist đavla svlada,
Pobjedu on s nama slavi.

Uskrsnim nam ovim danom
Smrtnicima nada sviće:
Nakon smrti – svi mi  znamo –
S Kristom ćemo uskrsnuti.

U sve dane sretni pojmo
Uskrsnoga zbog veselja:
Život nema više kraja,
S Kristom svima Uskrs svanu. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Bože, obazri se i oživi nas, da se narod tvoj raduje u tebi, aleluja.

Ps 85 (84). Blizu je spasenje naše

Poslavši na svijet Spasitelja našega, Bog blagoslovi svoju zemlju (Origen).

Zavolje opet, Gospodine, zemlju svoju, *
    na dobro okrenu udes Jakovljev.
Otpusti krivnju narodu svome, *
    pokri sve grijehe njegove.
Suspregnu svu ljutinu svoju, *
    odusta od žestine gnjeva svoga.

Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, *
    i odbaci zlovolju prema nama!
Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, *
    prenositi srdžbu svoju
    od koljena na koljeno?
Zar nas nećeš opet oživiti, *
    da se narod tvoj raduje u tebi?
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje *
    i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori: *
    Gospodin obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim, *
    onima koji mu se svim srcem vrate.
Zaista, blizu je njegovo spasenje
    onima koji ga se boje, *
    i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
Ljubav će se i Vjernost sastati, *
    Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje, *
    Pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati blagoslov i sreću, *
    i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim, *
    a Mir tragom stopa njegovih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Bože, obazri se i oživi nas, da se narod tvoj raduje u tebi, aleluja.

Antifona 2.

Uzdamo se u Gospodina: on nam daje mir, aleluja.

Hvalospjev (Iz 26, 1-4. 7-9. 12). Pobjednička pjesan

Gradske su zidine imale dvanaest temelja (usp. Otk 21, 14).

Tvrd grad mi imamo: *
    za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni *
    koji čuva vjernost,
čiji je značaj čvrst, *
    koji čuva mir jer se u te uzda.
Uzdajte se u Gospodina dovijeka, *
    jer Gospodin je Stijena vječna.

Put je pravednikov prav, *
    ti ravnaš stazu pravednom.
Da, na stazi tvojih sudova *
    željno te, Gospodine, čekamo;
ime tvoje i spomen tvoj *
    duša nam žudi.
Dušom svojom žudim tebe noću, *
    i duhom svojim u sebi te tražim.
Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, *
    uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.

Gospodine, ti mir nama daješ, *
    jer ti si tvorac svih djela naših.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uzdamo se u Gospodina: on nam daje mir, aleluja.

Antifona 3.

Zemlja je plodom urodila: nek se vesele i kliču narodi, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Zemlja je plodom urodila: nek se vesele i kliču narodi, aleluja.


ČITANJE  Dj 13, 30-33

Bog uskrisi Isusa od mrtvih. On se mnogo dana ukazivao onima koji s njim bijahu uzašli iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom. I mi vam navješćujemo evanđelje: obećanje dano ocima Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih.

 


OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     
Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz groba

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Uskrsnu Gospodin od mrtvih, kako je rekao: radujmo se i kličimo svi jer on kraljuje dovijeka, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin od mrtvih, kako je rekao: radujmo se i kličimo svi jer on kraljuje dovijeka, aleluja.

 

MOLBENICA

Zahvalnom se molitvom obratimo Bogu Ocu čiji je neokaljani Jaganjac uzeo grijeh svijeta i sve nas oživio:

R. Začetniče života, oživi nas.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Bože, ti si vazmenim otajstvom dao lijek našoj slabosti. Prati nas uvijek svojom milošću i uvedi u savršenu slobodu, da u nebu uživamo radost, kojoj je predokus uskrsno slavlje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.