TREĆI TJEDAN

PONEDJELJKOM U VAZMENOM VREMENU

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)
HIMAN


Ti divni kralj si nebesnik,
Ti plemeniti Pobjednik
O Spase, ti neiskazan
Dobara svih si ocean.

Ti bogatiš nas milošću,
Uresuješ nas krepošću,
Ti, svjetlo slave nebeske,
Darovatelju pobjede!

Sve nebo tebe proslavlja,
Sav svemir slavom odzvanja,
Ti svijet sav razveseljuješ
I s Bogom nas pomiruješ.

O Mirotvorče čudesni,
Čuj glas nam smjeran, molbeni:
Za mirom ljudi vapiju
Da mira se naužiju.

Sveđ ostaj s nama, Spase naš,
Da svjetlom nas obasjavaš,
Iz duša mrak da izgoniš,
Milinom zemlju napuniš.

O Djevin cvijete, Isuse,
S kog sve nam slasti liju se,
Sva slava tebi, sva ti čast
I kraljevska u raju vlast. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodin će ti biti vječno svjetlo i Bog tvoj slava tvoja, aleluja.

Ps 123 (122). Pouzdanje u Boga

Dva slijepca... vikahu:  »Gospodine, Sine Davidov, smiluj nam se.« (Mt 20, 30).

Oči svoje uzdižem k tebi *
    koji u nebesima prebivaš.

Evo, kao što su uprte oči slugu *
    u ruke gospodara,
i oči sluškinje *
    u ruke gospodarice,
tako su oči naše uprte u Gospodina Boga našega, *
    dok nam se ne smiluje.

Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama, *
    jer se do grla nasitismo prezira.
Presita nam je duša *
    podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin će ti biti vječno svjetlo i Bog tvoj slava tvoja, aleluja.

Antifona 2.

Raskinula se zamka i mi smo oslobođeni, aleluja.

Ps 124 (123). Pomoć je naša u imenu Gospodnjem

Gospodin reče Pavlu:  »Ne boj se... ja sam s tobom.« (Dj 18, 9-10).

Da nije Gospodin za nas bio *
    - neka slobodno rekne Izrael -
da nije Gospodin za nas bio:
    kad se ljudi digoše proti nama, *
    žive bi nas progutali.

Kad je uskipio bijes njihov na nas, *
    voda bi nas podavila;
bujica bi nas odnijela, *
    vode pobjesnjele sve nas potopile.

Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade *
    za plijen zubima njihovim!
Duša je naša poput ptice umakla *
    iz zamke lovačke:
raskinula se zamka, *
    a mi umakosmo!

Pomoć je naša u imenu Gospodnjem *
    koji stvori nebo i zemlju.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Raskinula se zamka i mi smo oslobođeni, aleluja.

 

Antifona 3.

Ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
   zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.ČITANJE Heb 8, 1b-3a

Takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve.OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja.
     Obradovaše se učenici, aleluja, aleluja.

O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Obradovaše ...


 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ovo je Božje djelo da vjerujete u onoga koga on posla, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Ovo je Božje djelo da vjerujete u onoga koga on posla, aleluja.

 

PROŠNJE

Duh je Sveti oživio i učinio životvornim Kristovo čovještvo. Zato se njemu, svome uskrslom Spasitelju, radosna srca obratimo:

R. Gospodine, sve obnovi i oživljuj.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.


MOLITVA

Bože, ti iz godine u godinu krštenjem daruješ svojoj Crkvi nove sinove i kćeri. Daj da kršćani ostanu vjerni otajstvu što su ga s vjerom primili. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.