TREĆI TJEDAN

PONEDJELJKOM U VAZMENOM VREMENU

Jutarnja

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

 

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu, aleluja.

Ps 84 (83). Čežnja za Božjim hramom

Ovdje nemamo trajnog grada, nego tražimo budući (Heb 13, 14).

Kako su mili stanovi tvoji, *
    Gospodine nad Vojskama!
Duša mi gine i čezne *
    za dvorima Gospodnjim.
Srce moje i moje tijelo *
    kliču Bogu živomu.
I vrabac sebi log nalazi,
    i lastavica gnjezdašce *
    gdje će položiti mlade svoje:
a ja žrtvenike tvoje,
    Gospodine nad Vojskama, *
    Kralju moj i Bože moj!

Blaženi koji prebivaju u Domu tvome *
    slaveć te bez prestanka!
Blažen komu je pomoć u tebi, *
    dok se sprema na svete putove!

Prolaze li suhom dolinom,
    u izvor je vode promeću, *
    i prva je kiša u blagoslov odijeva.
Snaga im raste od časa do časa: *
    dok ne ugledaju Boga na Sionu.

Gospodine, Bože nad Vojskama,
    čuj molitvu moju, *
    poslušaj, Bože Jakovljev!
Pogledaj, štite naš, Bože, *
    pogledaj lice pomazanika svoga!

Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim *
    bolji od tisuću drugih.
Volim biti na pragu Doma Boga svoga *
    nego boraviti u šatorima grešnika.

Gospodin, Bog, sunce je i štit: *
    on daje milost i slavu.
Ne uskraćuje Gospodin dobara onima *
    koji idu u nedužnosti.
Gospodine nad Vojskama, *
    blago onom što se u te uzda.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu, aleluja.

 

Antifona 2.

Uzvišen je dom Gospodnji i k njemu će se stjecati svi narodi, aleluja.

Hvalospjev (Iz 2, 2-5). Jeruzalem, grad mira

Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom (Otk 15, 4).

Dogodit će se na kraju danâ: *
    Gora Doma Gospodnjega
bit će postavljena vrh svih gorâ, *
    uzvišena iznad svih bregova.

K njoj će se stjecati svi narodi, *
    nagrnut će mnoga plemena i reći:
»Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, *
    pođimo u Dom Boga Jakovljeva!
On će nas naučiti svojim putovima, *
    hodit ćemo stazama njegovim.
Jer će iz Siona Zakon doći, *
    iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«

On će biti sudac narodima, *
    mnogim će sudit plemenima,
koji će mačeve prekovati u plugove, *
    a koplja u srpove.
Neće više narod dizat mača protiv naroda *
    nit se više učit ratovanju.

Hajde, dome Jakovljev, *
    u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uzvišen je dom Gospodnji i k njemu će se stjecati svi narodi, aleluja.

 

Antifona 3

Nek se govori među poganima: "Gospodin kraljuje", aleluja.

Ps 96 (95). Gospod Bog - kralj i sudac

Pjevali su nešto slično novoj pjesmi pred prijestoljem Jaganjčevim (usp. Otk 14, 3).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
    Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
    Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo.
Kazujte poganima njegovu slavu, *
    svim narodima čudesa njegova.

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
    strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ, *
    a Gospodin stvori nebesa!
Slava je i veličanstvo pred njim *
    sila i sjaj u Svetištu njegovu.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
    dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
    Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
    Strepi pred njim sva zemljo!
Nek se govori među poganima: *
    »Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
    narodima pravedno upravlja.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
    Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
    neka klikće šumsko drveće
pred Gospodinom, jer dolazi, *
    jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi *
    i narodima po istini svojoj.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Nek se govori među poganima: "Gospodin kraljuje", aleluja.

ČITANJE  Rim 10, 8b-9

Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. Jer, ako uistinu ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

 

OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.  Iz groba ...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Bog nas uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Bog nas uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, aleluja.

 

MOLBENICA

S vjerom se obratimo Bogu Ocu koji je u smrti i uskrsnuću svoga Sina proslavljen i pouzdano ga zamolimo:

R. Prosvijetli, Gospodine, pameti naše.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Bože, ti iz godine u godinu krštenjem daruješ svojoj Crkvi nove sinove i kćeri. Daj da kršćani ostanu vjerni otajstvu što su ga s vjerom primili. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.