UTORAK III. TJEDNA

II. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

O Stvorče zemlje, Gospode,
Ti površje razdjeljuješ,
Vodenu silu suzbijaš,
Iznad nje kopno uzdižeš.

I zemljom zelen prosipaš
I šarnog cvijeća nakite,
Da nosi rod u obilju
I daje hranu ugodnu.

Ti dušu suhu, ranjenu
Iscijeli rosom milosti,
Da pere grijehe suzama
I kroti žudnje buntovne.

Nek ona, tebi pokorna,
Sa napašću se ne igra,
U pravoj sreći uživa,
Od smrtnog bježi otrova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodin okružuje svoj narod.

Ps 125 (124). Bog štiti svoje

Na Izraela Božjega - mir (Gal 6, 16).

Tko se uzda u Gospodina,
    on je kao brdo Sion: *
    ne pomiče se, ostaje dovijeka.

Bregovi okružuju Jeruzalem:
    Gospodin okružuje narod svoj *
    odsada i dovijeka.
I neće potrajati žezlo bezbožničko *
    nad udesom pravednih,
da ne bi pravedni *
    ruke za bezakonjem pružili.

Učini, Gospodine, dobro dobrima *
    i čestitima u srcu.
A koji na krive skreću putove,
    nek ih istrijebi Gospodin sa zločincima! *
    Mir nad Izraelom!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin okružuje svoj narod.

 

Antifona 2.

Ako ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Ps 131 (130). Djetinji pokoj u Bogu

Učite od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29).

Gospodine, ne gordi se moje srce *
    niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim *
    ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio, *
    i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke, *
    kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele, uzdaj *
    od sada dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ako ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Antifona 3.

Učinio si nas, Gospodine, kraljevstvom i svećenicima Bogu našemu.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10-12). Hvalospjev otkupljenih.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
    primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
    i tvojom voljom sve postade
    i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
    i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan
    i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
    ljude iz svakog plemena i jezika,
    puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
    kraljevstvom i svećenicima, *
    i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
    primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
    i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Učinio si nas, Gospodine, kraljevstvom i svećenicima Bogu našemu.

 

 

ČITANJE Rim 12, 9-12

Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!

 

 

OTPJEV

R. Dovijeka, Gospodine, * ostaje riječ tvoja.
   
Dovijeka, Gospodine, ostaje riječ tvoja.

O. Od koljena do koljena tvoja je vjernost.* Ostaje riječ tvoja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Dovijeka…

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. I klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju.

 

PROŠNJE

Bog je svoj narod utvrdio u nadi. Stoga mu radosno uskliknimo:

R. Gospodine ti si nada narodu svome.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

 

MOLITVA

Neka, Gospodine, tvojoj blagosti uziđe naša večernja molitva, a na nas siđe tvoj blagoslov, da sada i za svu vječnost tvojom pomoću zaslužimo spasenje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.