ČETVRTI TJEDAN

NEDJELJA - DAN GOSPODNJI

I. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Antifona 1.

Molite za mir Jeruzalemov.

Ps 122 (121). Pozdrav Jeruzalemu

Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom (Heb 12, 22).

Antifona 2.

Ps 130 (129). Pouzdanje u Boga

Antifona 3.

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Vazmeno otajstvo

 

ČITANJE  2 Pt 1, 19-21

Potvrđena nam je proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno jer nikada proroštvo ne bî ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

OTPJEV

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Bog nije Bog mrtvih, nego živih: svi naime njemu žive, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

PROŠNJE

Pomolimo se Kristu, koji je radost svih što se u njega uzdaju, i recimo mu zajedno:

MOLITVA

Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine duha i tijela da ti služimo slobodna i radosna srca. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.