SRIJEDA III. TJEDNA

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

Nebeski Bože presveti,
Ti slikaš svjetlom ognjenim,
Ti kitiš sjajem divotnim
Visina jasnih prostorja.

Ti pališ u dan četvrti
Sunačni kolut plameni,
Put mjesecu određuješ
I crtaš staze zvijezdama.

Od crne noći bijeli dan
Tom svjetlošću razmeđuješ,
Mjesecima označuješ
Kad počinju i svršuju.

Iz našeg srca tjeraj noć,
Operi ljage dušama,
Odriješi grijeha vezove,
Odvali teret krivde s nas.

Podijeli Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

Ps 126 (125). Radost i pouzdanje u Bogu

Kao što ste zajedničari patnja, tako ste i utjehe (2 Kor 1, 7).

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, *
    bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha, *
    a jezik klicanja.
Među poganima tad se govorilo: *
    »Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin: *
    opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše *
    ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama *
    žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući *
    noseći sjeme sjetveno:
vraćat će se s pjesmom *
    noseći snoplje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

Antifona 2.

Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

Ps 127 (126). Uzaludan je rad bez Boga

Božja ste građevina (1 Kor 3, 9).

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
    uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
    uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
   i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
   miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
    plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika - *
    to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac,
   neće se postidjeti *
   kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin nam kuću gradi i grad čuva.

 

Antifona 3.

Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20).
Krist Prvorođenac prije svakog stvorenja i Prvorođenac od mrtvih

S radošću zahvaljujmo Ocu
    koji nas osposobi *
    za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
    i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
    otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
    Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno
    na nebesima i na zemlji, *
    vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
   bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno:
    on je prije svega, *
    i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve;
    on je Početak, *
    Prvorođenac od mrtvih,
    da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
    u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu
    -  uspostavivši mir krvlju križa njegova - *
    izmiriti sa sobom sve,
    bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Krist je Prvorođenac, prije svakog stvorenja, da u svemu bude prvak.

 

ČITANJE Ef 3, 20-21

Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije negoli mi moliti ili zamisliti - njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.

 

OTPJEV

R. Izbavi me, Gospodine, * milostiv mi budi.
    
Izbavi me, Gospodine, milostiv mi budi.

O. Ne pogubi mi dušu s grešnicima. * Milostiv mi budi.
    
 Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Izbavi me…

 

 

Evanđeoski hvalospjev - Veliča

Ant. Velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo.

 

PROŠNJE

Pomolimo se Bogu, koji nam posla svoga Sina da bude Spasitelj i uzor njegovu narodu, i ponizno uskliknimo.

R. Neka hvala tvoja, Gospodine, bude u tvojemu narodu.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Neka, Gospodine, glas Crkve koja vapije uziđe tvojoj dobroti. Oprosti grijehe svome narodu te on tebi bude odan i tvojom zaštitom posve siguran. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.