PONEDJELJAK III. TJEDNA

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Ko među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Oči su naše vazda uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

Ps 123 (122). Pouzdanje u Boga

Dva slijepca... vikahu:  »Gospodine, Sine Davidov, smiluj nam se.« (Mt 20, 30).

Oči svoje uzdižem k tebi *
    koji u nebesima prebivaš.

Evo, kao što su uprte oči slugu *
    u ruke gospodara,
i oči sluškinje *
    u ruke gospodarice,
tako su oči naše uprte u Gospodina Boga našega, *
    dok nam se ne smiluje.

Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama, *
    jer se do grla nasitismo prezira.
Presita nam je duša *
    podsmijeha obijesnih, poruga oholih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Oči su naše vazda uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

Antifona 2.

Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji stvori nebo i zemlju.

Ps 124 (123). Pomoć je naša u imenu Gospodnjem

Gospodin reče Pavlu:  »Ne boj se... ja sam s tobom.« (Dj 18, 9-10).

Da nije Gospodin za nas bio *
    - neka slobodno rekne Izrael -
da nije Gospodin za nas bio:
    kad se ljudi digoše proti nama, *
    žive bi nas progutali.

Kad je uskipio bijes njihov na nas, *
    voda bi nas podavila;
bujica bi nas odnijela, *
    vode pobjesnjele sve nas potopile.

Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade *
    za plijen zubima njihovim!
Duša je naša poput ptice umakla *
    iz zamke lovačke:
raskinula se zamka, *
    a mi umakosmo!

Pomoć je naša u imenu Gospodnjem *
    koji stvori nebo i zemlju.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji stvori nebo i zemlju.

 

Antifona 3.

U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
    Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
    svakim blagoslovom duhovnim *
    u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra
    prije postanka svijeta *
    da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
    za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
    na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome
    u kome, njegovom krvlju, *
    imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
    po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
   zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
    po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
    da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
    sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

 

ČITANJE  Jak 4, 11-12

Ne ogovarajte, braćo jedni druge! Tko ogovara ili sudi, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj Zakona nego sudac Zakona. Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?

 

OTPJEV

R. Iscijeli mi dušu * jer tebi sagriješih.
    
Iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih.

O. Zavapih: Gospodine, smiluj mi se. * Jer tebi sagriješih.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. I
scijeli…

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Veliča duša moja Gospodina, što pogleda na neznatnost moju.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Veliča duša moja Gospodina, što pogleda na neznatnost moju.

 

PROŠNJE

Krist želi sve ljude privesti spasenju. Stoga mu iskreno i predano uskliknimo:

R. Sve k sebi privuci Gospodine.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Bože, ti si sunce koje nema zalaza. U ovaj večernji sat upravljamo ti svoju prošnju: odagnaj od nas svaku tamu i dobrostivo nam oprosti sve naše grijehe. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.