TREĆI TJEDAN

NEDJELJA - DAN GOSPODNJI

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

 

HIMAN

O dobri Stvorče svjetlosti,
Što daješ svjetlo svagdanje,
Što stvarat svijet započinješ
Stvorenjem svjetla prvoga.

I danom zoveš časove
Što vežu jutro s večerom:
Već pada tama večernja,
Čuj molbe naše, čuj nam plač!

Ne pusti da nam porok ljut
U duši život uduši,
Da tebe s uma smetnuvši
U grijehe ona utone.

Na molitvu je potiči,
Daj život joj zadobiti;
Daj bježati od prijestupa
I okajat bezakonja.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

Antifona 1.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: sjedi mi zdesna, aleluja.

Ps 110 (109), 1-5. 7. Mesija - kralj, svećenik, pobjednik

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje  (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
    »Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
    za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
    
Gospodin sa Siona: *
    vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
    za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
    uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
    »Zauvijek ti si svećenik *
    po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
    on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
    visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Reče Gospodin Gospodinu mojemu: sjedi mi zdesna, aleluja.

Antifona 2.

Čudesima svojim spomen postavi milosrdni Gospodin, aleluja.

Ps 111 (110). Pohvala Božjim djelima

Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! (Otk 15, 3).

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim *
    u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja, *
    nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, *
    i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi, *
    milostiv je Gospodin i milosrdan.
Hranu dade štovateljima svojim, *
    dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Silna djela svoja objavi svom narodu, *
    u posjed im dade zemlju pogana.
Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, *
    stalne su sve naredbe njegove,
utvrđene za sva vremena, dovijeka, *
    sazdane na istini i na pravdi.
On posla spasenje svom narodu,
    Savez svoj postavi zauvijek: *
    sveto je i strašno ime njegovo!
Početak mudrosti strah Gospodnji!
    Mudro čine koji ga poštuju. *
    Slava njegova ostaje dovijeka!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Čudesima svojim spomen postavi milosrdni Gospodin, aleluja.

 

Antifona 3.

Zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar.

 

ČITANJE 1 Pt 1, 3-5.

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme.

 

OTPJEV

R. Blagoslovljen budi, Gospodine, * na svodu nebeskom.
    
Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom.

O. Hvaljen i slavljen dovijeka. * Na svodu nebeskom.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Blagoslovljen...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodine, zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi. Isus pruži ruku, dohvati Petra i kaže mu: Malovjerni, zašto si posumnjao?

Igovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodine, zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi. Isus pruži ruku, dohvati Petra i kaže mu: Malovjerni, zašto si posumnjao?

 

PROŠNJE

Radosna se srca pomolimo Bogu, koji svijet, jednom stvoren, otkupljenjem obnovi i vazda ga svojom ljubavlju obasiplje, i pouzdano uskliknimo:

R. Obnavljaj, Gospodine, čudesna djela svoje ljubavi.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

 

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim ocem. Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.