ČETVRTAK III. TJEDNA

II. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

O Bože, moći najviša,
Ti bića vodom rođena
Il' njoj u krilu ostavljaš,
Il' u visine uzdižeš.

Vodena u vir uranjaš,
A zračna k nebu uznosiš,
Da razna mjesta napune
Od iste loze potječuć.

Pomozi svojim slugama,
Što tvoja krv ih oprala,
Da grijesima se uklone
I gorkoj smrti izmaknu.

O neka grijeh ne poništi,
Nit oholost uznese nas,
Duh potišten da ne klone,
Uznesen da ne surva se.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Ulazeći u tvoj šator, nek pobožnici tvoji radosno kliču.

Ps 132 (131). Božje obećanje domu Davidovu

Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1, 32).

I.

Spomeni se, Gospodine, Davida, *
    i sve brižljivosti njegove:
kako se Gospodinu zakleo, *
    zavjetovao snazi Jakovljevoj:

»Neću ući u šator doma svog, *
    nit uzaći na ležaj svoje postelje,
neću pustiti snu na oči, *
    nit počinka dati vjeđama,
dok Gospodinu mjesto ne nađem, *
    boravište Snazi Jakovljevoj.«

Eto, čusmo za nj u Efrati, *
    nađosmo ga u Poljima jaarskim.
Uđimo u stan njegov, *
    pred podnožje mu padnimo!

»Ustaj, Gospodine, pođi k svom počivalištu, *
    ti i Kovčeg sile tvoje!
Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost, *
    pobožnici tvoji nek radosno kliču!
Poradi Davida, sluge svojega, *
    ne odbij lice pomazanika svoga!«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ulazeći u tvoj šator, nek pobožnici tvoji radosno kliču.

Antifona 2.

Gospodin odabra Sion sebi za svetište.

II.

Gospodin se zakle Davidu *
    zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
»Potomka tvoje utrobe *
    posadit ću na prijestolje tvoje.

Budu li ti sinovi Savez moj čuvali *
    i svjedočanstva kojima ih učim,
i sinovi će njini dovijeka *
    sjedit na tvom prijestolju.«

Jer Gospodin odabra Sion, *
    njega zaželje sebi za sjedište.
»Ovo mi je počivalište vječno, *
    boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

Žitak ću njegov blagosloviti, *
    siromahe nahraniti kruhom.
Svećenike njegove u spas ću odjenuti, *
    sveti će njegovi kliktati radosno.

Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste, *
    pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
U sram ću mu obući dušmane, *
    a na njemu će blistat vijenac moj.«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin odabra Sion sebi za svetište.

Antifona 3.

Dade mu Gospodin vlast i čast i kraljevstvo i svi će mu narodi služiti.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18; 12, 10b-12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru,
    koji jesi i koji bijaše *
    zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
    i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
    ali dođe srdžba tvoja, *
    i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
    tvojim prorocima i svetima *
    i svima koji se boje imena tvoga,
    malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga
    i kraljevstvo Boga našega *
    i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
    koji ih dan i noć optuživaše
    pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
    i riječju svoga svjedočanstva: *
    nisu ljubili života svoga
    - sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa *
    i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dade mu Gospodin vlast i čast i kraljevstvo i svi će mu narodi služiti.

ČITANJE 1 Pt 3, 8-9

Svi budite jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni! Ne vraćajte zlo za zlo, ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!

 

OTPJEV

R. Gospodin nas je hranio * najboljom pšenicom.
    Gospodin nas je hranio najboljom pšenicom.

O. I sitio nas medom iz pećine. * Najboljom pšenicom.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Gospodin…

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

 

PROŠNJE

Pobožno i odano pomolimo se Kristu, pastiru, pomoćniku i tješitelju svoga naroda.

R. Bože, utočište naše, usliši nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Na izmaku ovog dana tebi, Gospodine, dajemo hvalu i usrdno se utječemo tvojoj dobroti: što smo počinili u svojoj slabosti, ti nam dobrostivo zaboravi. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.