KORIZMA - UTORAK III. TJEDNA

Jutarnja

 

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

 

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono 'danas' (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
    uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
    kličimo mu u pjesmama!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
     poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

O da danas glas mu poslušate:
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj,
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

 

HIMAN

Bog oprosnik nam darova
I vrijeme ovo obnovno
Da ozdravi svijet mlitavi
Odricanjem darežljivim.

Te dane blagog spasenja
Krist svojim svjetlom obasja
I korizmenom pokorom
On liječi srca ranjena.

Daj svima, Bože milostiv,
Prionuti uz pokoru,
Da Prijelaz sretni slavimo
U vječnom Vazmu pobjedom.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

Ps 85 (84). Blizu je spasenje naše

Poslavši na svijet Spasitelja našega, Bog blagoslovi svoju zemlju (Origen).

Zavolje opet, Gospodine, zemlju svoju, *
    na dobro okrenu udes Jakovljev.
Otpusti krivnju narodu svome, *
    pokri sve grijehe njegove.
Suspregnu svu ljutinu svoju, *
    odusta od žestine gnjeva svoga.

Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, *
    i odbaci zlovolju prema nama!
Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, *
    prenositi srdžbu svoju
    od koljena na koljeno?
Zar nas nećeš opet oživiti, *
    da se narod tvoj raduje u tebi?
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje *
    i daj nam svoje spasenje.

Da poslušam što mi to Gospodin govori: *
    Gospodin obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim, *
    onima koji mu se svim srcem vrate.
Zaista, blizu je njegovo spasenje
    onima koji ga se boje, *
    i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.
Ljubav će se i Vjernost sastati, *
    Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje, *
    Pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati blagoslov i sreću, *
    i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim, *
    a Mir tragom stopa njegovih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Zavolio si, Gospodine, zemlju svoju, otpustio si krivnju narodu.

Antifona 2.

Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

Hvalospjev (Iz 26, 1-4. 7-9. 12). Pobjednička pjesan

Gradske su zidine imale dvanaest temelja (usp. Otk 21, 14).

Tvrd grad mi imamo: *
    za obranu nam On podiže zidove i predziđa.
Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni *
    koji čuva vjernost,
čiji je značaj čvrst, *
    koji čuva mir jer se u te uzda.
Uzdajte se u Gospodina dovijeka, *
    jer Gospodin je Stijena vječna.

Put je pravednikov prav, *
    ti ravnaš stazu pravednom.
Da, na stazi tvojih sudova *
    željno te, Gospodine, čekamo;
ime tvoje i spomen tvoj *
    duša nam žudi.
Dušom svojom žudim tebe noću, *
    i duhom svojim u sebi te tražim.
Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, *
    uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.

Gospodine, ti mir nama daješ, *
    jer ti si tvorac svih djela naših.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dušom svojom žudim tebe noću i u sebi tebe tražim.

Antifona 3.

Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Obasjaj nas, Gospodine, licem svojim.

ČITANJE Jl 2, 12-13

Vratite se k meni svim srcem svojim posteć, plačuć i kukajuć. Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Gospodinu Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.

 

OTPJEV

R. Oslobodi nas, Gospodine: * otpusti nam grijehe.
     Oslobodi nas, Gospodine: otpusti nam grijehe.

O. Nek’ nas pretekne, smilovanje tvoje. * Otpusti nam grijehe.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Oslobodi ...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ne kažem ti, Petre, da oprostiš do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:

    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ne kažem ti, Petre, da oprostiš do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.

 

MOLBENICA

Blagoslovljen nek je Krist koji se nama predao kao kruh što s neba silazi. Njemu upravimo svoju molitvu:

R. Kriste, kruše i zdravlje duša, ojačaj nas.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, pobožnost korizmenog vremena nek nam pripravi srce da dostojno primimo vazmeno otajstvo i budemo vjesnici spasenja u svijetu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.