TREĆI TJEDAN

NEDJELJA - DAN GOSPODNJI

I. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Ps 113 (112). Bogu slave i milosrđa

Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne (Lk 1, 52).

Hvalite, sluge Gospodnje, *
    hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
    sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska *
    hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
    slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš,
    koji u visinama stoluje *
    i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga, *
    iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
    s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
    kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

Antifona 2.

Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

Ps 116 (115). Pjesma zahvalnica u hramu

Po Isusu neprestano prinosimo Bogu žrtvu hvalbenu (Heb 13, 15).

Ja vjerujem i kada kažem: *
    »Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
    »Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
   za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
   i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
    pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
    smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga,
    tvoj sluga, sin službenice tvoje - *
    ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
    zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
    pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
    posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

 

Antifona 3.

Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

Hvalospjev (Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Isus Krist, trajni lik Božji, *
    nije se kao plijena držao
    svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe  »oplijeni«
    uzevši lik sluge,
    postavši ljudima sličan: *
    obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,
    poslušan do smrti, *
    smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi
    i darova mu ime, *
    ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
    prigne svako koljeno *
    nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
    »Isus Krist jest Gospodin!« -
    na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

ČITANJE Heb 13, 20-21.

A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.

 

OTPJEV

R. Kako su silna * djela tvoja, Gospodine.
    
Kako su silna djela tvoja, Gospodine.

O. Sve si mudro učinio. * Djela tvoja, Gospodine.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako su...


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gdje je tvoje blago, ondje je i srce tvoje, govori Gospodin.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Gdje je tvoje blago, ondje je i srce tvoje, govori Gospodin.

 

 

PROŠNJE

Krist se smilova gladnome narodu i za nj učini čudesna djela i ljubav mu iskaza. Spominjući se tih djela pobožno ga zamolimo:

R. Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, smijemo te zvati svojim ocem. Daj da nam u srcu poraste duh sinovstva te uđemo u obećanu baštinu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.