SRIJEDA II. TJEDNA

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

HIMAN

Na Isusov se spomen sâm
U duši budi dragi plam,
A vrh milinama je svim
U milom društvu kad si s njim.

Što nježnije da zapjevaš,
Što ljupkije da poslušaš,
Il’ što draže promatraš
No što je Isus, Gospod naš?

O blag spram sviju, Isuse,
Što mole ili kaju se,
Il' traže te kroz žića vaj:
Tko tebe nađe, nađe raj!

Govoriti je uzalud,
Badav peru cio trud,
Tko kuša, taj tek pravo zna,
Što znači ljubav Gospodnja.

Ti, Isuse, milinom svom
I našom budi nagradom;
Naš ponos cijeli bio tek
U tebi, Spase, zauvijek. Amen.


PSALMODIJA

Antifona 1.

Išćekujemo blaženu nadu i dolazak Slave našega Spasitelja.

 

Ps 62 (61). Mir u Bogu

Bog nade napunio vas svakom radošau i mirom u vjeri (Rim 15, 13).

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
   samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
   utvrda moja: neću se pokolebati.

Dokle ćete na bijednika nastrtati,
   obarat ga svi zajedno, *
   ko zid ruševan il' ogradu nagnutu?
Urotiše se da me s visa mog obore, *
    u laži uživaju:
ustima blagoslivlju, *
    a u srcu proklinju.

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
    samo je u njemu nada moja.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
    utvrda moja: neću se pokolebati.

U Boga je spasenje moje i slava; *
    Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba:
    pred njim srca izlijevajte: *
    Bog je naše utočište!

Sinovi su ljudski samo dašak, *
    laž su djeca čovječja:
svi da stanu na tezulju, *
    od daha bi lakši bili.

U grabež  se ne uzdajte,
    nit se otetim tašto hvalite; *
    umnoži l' se blago,
    nek vam srce za nj ne prione.
Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo: *
    »U Boga je snaga!
U tebe je, Gospodine, dobrota! *
    Ti uzvraćaš svakom po djelima njegovim.«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Išćekujemo blaženu nadu i dolazak Slave našega Spasitelja.

 

Antifona 2.

Obasjao nas Bog licem svojim i blagoslovio nas.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi,
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Obasjao nas Bog licem svojim i blagoslovio nas.

 

Antifona 3.

U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

 

Hvalospjev (Kol 1, 12-20). Krist prvorođenac, prije svakog stvorenja i prvorođenac od mrtvih

S radošću zahvaljujmo Ocu
    koji nas osposobi *
    za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
    i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
    otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
    Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno
    na nebesima i na zemlji, *
    vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
    bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:
sve je po njemu i za njega stvoreno:
    on je prije svega, *
    i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve:
    on je Početak, *
    Prvorođenac od mrtvih,
    da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
    u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu
    -  uspostavivši mir krvlju križa njegova - *
    izmiriti sa sobom sve,
    bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U njemu je sve stvoreno i sve stoji u njemu.

 

ČITANJE 1 Pt 5, 5b-7

Svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

 

OTPJEV

R. Čuvaj me, Gospodine, * kao zjenicu oka.
     
 Čuvaj me, Gospodine, kao zjenicu oka.

O. Sakrij me u sjenu krila svojih. * Kao zjenicu oka.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Čuvaj me...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Iskaži, Gospodine, snagu mišice svoje, rasprši oholice, a uzvisi neznatne.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Iskaži, Gospodine, snagu mišice svoje, rasprši oholice, a uzvisi neznatne.

 

PROŠNJE

Uskliknimo, braćo, Bogu svome, koji se najviše veseli kad svoj narod obasiplje nebrojenim dobročinstvima, te mu se žarke duše obratimo molitvom:

R. Umnoži, Gospodine, milost i mir.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

MOLITVA

Bože, ime je tvoje sveto i milosrđe je tvoje od koljena do koljena. Čuj narod koji ti vapije: daj mu da te i u vječnosti trajno veliča. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.