PETAK II. TJEDNA

II. Večernja

 

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Ti divni Kralj si nebesnik,
Ti plemeniti Pobjednik,
O Spase, ti neiskazan
Dobara svih si ocean.

Kad ti nam srce pohodiš
I istinom ga prosvijetliš
I ognjem svojim zapališ:
U ništa svijet nam pretvoriš.

O dušâ naših radosti,
Živ izvore i svjetlosti,
Od slasti ti si veći svih
I od svih želja najvećih.

Upoznaj, svijete, Spasa svog
I ljubi njega jedinog,
Nek za tim ide sav ti mar,
Da vazda raste taj ti žar.

Nek spominje nam tebe glas,
Nek slika naš te život vas,
Nek srca za te žegu se
I sad i vazda, Isuse. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Gospodine, život mi od smrti izbavi, noge od pada.

Ps 116 (114). Pjesma zahvalnica.

Kroz mnoge nam je nevolje ući u kraljevstvo Božje (Dj 14, 21).

Ljubim Gospodina, jer čuje *
    vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni *
    u dan u koji ga zazvah.

Užeta smrti sapeše me,
    stegoše me zamke Podzemlja, *
    snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje: *
    »Gospodine, spasi život moj!«

Dobrostiv je Gospodin i pravedan, *
    pun sućuti je Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene: *
    u nevolji bijah, on me izbavi.

Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, *
    jer Gospodin je dobrotvor tvoj:
On mi život od smrti izbavi, *
    oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim *
    u zemlji živih.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodine, život mi od smrti izbavi, noge od pada.

 

Antifona 2.

Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju.

Ps 121 (120). Čuvar naroda

I više nigda neće ni ogladnjeti ni ožednjeti; više ih nigda neće moriti ni sunce nit ikakva žega (Otk 7, 16).

K brdima oči svoje uzdižem: *
    odakle će mi doći pomoć?
Pomoć je moja od Gospodina *
    koji stvori nebo i zemlju.

Tvojoj nozi on posrnuti ne da *
    i neće zadrijemati on, čuvar tvoj.
Ne, ne drijema i ne spava *
    on, čuvar Izraelov.

Gospodin je čuvar tvoj, *
    Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!
Neće ti sunce nauditi danju *
    ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga, *
    čuvao dušu tvoju!
Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak *
    odsada dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pomoć je moja od Gospodina koji stvori nebo i zemlju.

 

Antifona 3.

Pravedni su i istiniti putovi tvoji, kralju vjekova.

 

Hvalospjev (Otk 15, 3-4). Poklonstvena pjesan

Velika su i čudesna djela tvoja, *
    Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
    kralju naroda!

Tko da te se ne boji, Gospodine,
    tko da ne slavi Ime tvoje! *
    Ti si jedini svet!
I zato svi će narodi doći
    i klanjati se pred tobom, *
    jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Pravedni su i istiniti putovi tvoji, kralju vjekova.

 

ČITANJE Pnz 1, 31b

Navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego,  kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.« A nama to Bog objavi po Duhu.

 

OTPJEV

R. Krist jednom umrije za grijehe naše* da nas privede k Bogu.
     Krist jednom umrije za grijehe naše da nas privede k Bogu.

O. Ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.* Da nas privede k Bogu.
      
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.  Krist...


 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Spomeni se, Gospodine, dobrote svoje, kako si obećao ocima našim.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Spomeni se, Gospodine, dobrote svoje, kako si obećao ocima našim.

 

PROŠNJE

Blagoslivljajmo Gospodina Isusa, koji je otro suze rasplakanima. On je dobar i milosrdan. Molimo ga:

R. Smiluj se, Gospodine, svom narodu.

 

MOLITVA

Bože, tvoja se neizreciva mudrost čudesno očitova u sablazni križa. Daj da trajno promatramo slavu muke tvoga Sina te se nikad ne prestanemo hvaliti križem njegovim. Koji s tobom živi i kraljuje, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.