DRUGI TJEDAN

NEDJELJA - DAN GOSPODNJI

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Tebe, Bože hvalimo,
Gospod naš si samo ti,
Sa svom zemljom častimo
Tebe, Oče, vječiti.
Anđeli u dvoru tvom
Klanjaju se pred tobom.

Kerubi te uzdižu,
Serafski te slavi zbor,
Moć ti priča beskrajnu
Nebom, zemljom svaki stvor;
Sav te silni diči svijet:
Svet si, Bože, svet, svet, svet!

Apostolâ, prorokâ,
Mučenikâ kliče red,
Crkva iz svih krajeva
Pjeva s njima upored:
Slava Trojstvu Presvetom,
Višnjem Bogu jedinom!

Kriste, Kralju proslavljen,
Očev Sine od vijeka,
A od Djeve porođen
Za spas grješnog čovjeka,
Uzev smrti žalac ljut
Ti nam probi u raj put.

U slavi si Očevoj,
I ko sudac ti ćeš doć,
Po milosti velikoj
Sad nam budi u pomoć;
Spasi duše, štono ih
Svetom krvlju otkupi.

Štiti nas, Gospodine,
Imenom ti mogućim,
Očuvaj nas nevine,
Zavladaj nam srcem svim,
Da ti puk neokaljan
Služi sveto svaki dan.

Pun dobrote, Bože blag,
Ti iznad nas vazda bdij,
Kletom grijehu ništi trag,
Milost svoju na nas lij,
Ufanje nam ispuni,
U nebu nas okruni. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Krist Gospodin je svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu, aleluja.

Ps 110(109), 1-5.7. Mesija - kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje  (1 Kor 15, 25).

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
    »Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
    za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
    
Gospodin sa Siona: *
    vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
    za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
    uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
    »Zauvijek ti si svećenik *
    po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
    on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
    visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Krist Gospodin je svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu, aleluja.

 

Antifona 2.

Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.

Ps 115 (113 B). Hvalospjev jedinom pravom Bogu

Od idola se obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinitomu (1 Sol 1, 9).

Ne nama, Gospodine, ne nama,
    već svom imenu slavu daj *
    zbog ljubavi i vjernosti svoje.

Zašto da govore pogani: *
    »Ta gdje je Bog njihov?«
Naš je Bog na nebesima, *
    sve što mu se svidi, to učini.

Idoli su njihovi srebro i zlato, *
    ljudskih su ruku djelo.
Usta imaju, a ne govore, *
    oči imaju, a ne vide.
Uši imaju, a ne čuju, *
    nos imaju, a ne mirišu.
Ruke imaju, a ne hvataju,
     noge imaju, a ne hodaju; *
     glas im iz grla ne izlazi.
Takvi su i oni koji ih napraviše *
     i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj! *
     - On je štit i pomoćnik njihov.
Dome Aronov, u Gospodina se uzdaj! *
     - On je štit i pomoćnik njihov.
Koji se Gospodina bojite,
    u Gospodina se uzdajte! *
    - On je štit i pomoćnik njihov.

Gospodin će se nas spomenut *
     i on će nas blagoslovit:
blagoslovit će dom Izraelov, *
     blagoslovit će dom Aronov,
blagoslovit će one koji se Gospodina boje - *
    i male i velike.

Umnožio vas Gospodin, *
     vas i vaše sinove!
Blagoslovio vas Gospodin *
     koji stvori nebo i zemlju!
Nebo je nebo Gospodnje, *
    a zemlju dade sinovima čovječjim.
Ne, Gospodina mrtvi ne hvale, *
    nitko od onih što siđu u Tišinu.
Mi živi, mi Gospodina slavimo *
     sada i dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.

 

Antifona 3

Hvalite Boga sve sluge njegove.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Hvalite Boga sve sluge njegove.

 

ČITANJE 2 Sol 2, 13-14.

Mi moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu. Da, na to vas pozva po našem evanđelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

OTPJEV

R. Velik je naš Gospodin * i silna je moć njegova.
     
 Velik je naš Gospodin i silna je moć njegova.

O. Nema mjere mudrosti njegovoj. * I silna je moć njegova.
    
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Velik je...

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva Isus učenike pa im reče: Žao mi je naroda.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva Isus učenike pa im reče: Žao mi je naroda.


PROŠNJE

Slava i čast Kristu, koji može do kraja spasavati one što po njemu pristupaju k Bogu, uvijek živ da se za nas zauzima. Tom vjerom prožeti, njemu se obratimo riječima:

R. Spomeni se, Gospodine, naroda svoga.MOLITVA

Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo. Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.