ČETVRTAK II. TJEDNA

II. Večernja

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

HIMAN

Ti blagost sama, Isuse,
Ti izvor si nam nade sve,
Sva milost nam je u tebi,
Ti vrelo svake radosti!

Ti, Isuse, milinom svom
I našom budi okrepom:
Gladovat daj nam za tobom
I tebe žeđat dušom svom.

Sveđ ostaj s nama, Spase naš,
Da svjetlom nas obasjavaš,
Iz duša mrak da izgoniš,
Milinom zemlju napuniš.

O Isuse, dobroto sva,
Ti milje sviju srdaca,
Put žića nam obasjavaj,
I primi nas u zagrljaj.

O Djevin cvijete, Isuse,
S kog sve nam slasti liju se,
Sva slava tebi, sva ti čast
I kraljevska u raju vlast. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Njega Bog postavi za suca živima i mrtvima, aleluja.

Ps 72 (71). Mesijino kraljevstvo

Otvoriše svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu (Mt 2, 11).

I.

Bože, sud svoj daj kralju *
    i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno, *
    siromasima po pravici!

Nek bregovi narodu urode mirom, *
    a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima,
    djeci siromaha donijet će spasenje, *
    a tlačitelja on će smrviti.
I živjet će dugo kao sunce *
    i kao mjesec u sva pokoljenja.

Sići će kao dažd na travu, *
    kao kiša što natapa zemlju!
U danima njegovim cvjetat će pravda *
    i mir velik - sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora, *
    i od Rijeke do granica svijeta.

Dušmani će njegovi preda nj kleknuti, *
    i protivnici lizati prašinu.
Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, *
    vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, *
    svi će mu narodi služiti.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Njega Bog postavi za suca živima i mrtvima, aleluja.

 

Antifona 2.

U njemu će se blagoslivljati svi narodi zemlje, aleluja.

II.

On će spasiti siromaha koji uzdiše, *
    nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu *
    i spasit će život nevoljniku:
oslobodit će ih nepravde i nasilja, *
    jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.

Stoga nek živi! Neka  ga daruju zlatom iz Arabije,
    nek mole za njega svagda *
    i vazda ga blagoslivljaju!
Nek bude izobila žita u zemlji, *
    po vrhuncima klasje neka šušti ko Libanon!
I cvjetali stanovnici gradova *
    kao trava na livadi.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! *
    Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, *
    svi narodi nazivali ga blaženim!
Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    koji jedini tvori čudesa!

I blagoslovljeno njegovo slavno ime dovijeka!
    Sva se zemlja napunila slave njegove! *
    Tako neka bude. Amen!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. U njemu će se blagoslivljati svi narodi zemlje, aleluja.

 

Antifona 3.

Isus Krist jučer i danas, on i u vijeke, aleluja.

Hvalospjev (Otk 11, 17-18; 12. 10b-12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru,
    koji jesi i koji bijaše *
    zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
    i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi,
    ali dođe srdžba tvoja, *
    i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama
    tvojim prorocima i svetima *
    i svima koji se boje imena tvoga,
    malima i velikima.

Sada nasta spasenje i snaga
    i kraljevstvo Boga našega *
    i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
    koji ih dan i noć optuživaše
    pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
    i riječju svoga svjedočanstva: *
    nisu ljubili života svoga
    - sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa *
    i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Isus Krist jučer i danas, on i u vijeke, aleluja.

 

ČITANJE Pt 1, 22-23

Pošto ste posluhom istini očistili1 duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge. Ta nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva nego neraspadljiva: riječju Boga koji živi i ostaje.

 

OTPJEV

R. Gospodin je pastir moj: * ni u čem ja ne oskudijevam.
     
Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

O. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. * Ni u čem ja ne oskudijevam.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. G
ospodin...

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin gladne pravdom siti i napunja dobrima.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
    u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
    odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
    sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
    nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
    rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
    a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
    a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
    kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
    prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Gospodin gladne pravdom siti i napunja dobrima.

 

PROŠNJE

Zahvalnošću prožeti, uzdignimo svoje duše Gospodinu i Spasitelju svome. On svoj narod blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom, pa mu se zato pobožno obratimo riječima:

R. Blagoslovi, Gospodine, narod svoj.


MOLITVA

Gospodine, blagi naš Oče! Iskazali smo ti ovu večernju hvalu. Tvojoj se dobroti utječemo: ne daj da se naše srce udalji od tvog zakona. Daj nam svjetlo i nagradu vječnog života. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.