ČETVRTAK II. TJEDNA

Jutarnja

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 

Ant. Pred lice Gospodnje stupite s hvalama.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono 'danas' (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
    uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
    kličimo mu u pjesmama!

Ant. Pred lice Gospodnje stupite s hvalama.

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:

Ant. Pred lice Gospodnje stupite s hvalama.

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Ant. Pred lice Gospodnje stupite s hvalama.

O da danas glas mu poslušate:
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Ant. Pred lice Gospodnje stupite s hvalama.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj,
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Pred lice Gospodnje stupite s hvalama.

Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje stupite s hvalama.

 

HIMAN

Mi, Kriste, tebi pjevamo,
Živote, nado vjernika!
Ti put si dobra, začetnik,
Ti svjetskog mira graditelj!

Što vjerni tvoji uzmognu,
Što žele i što uspiju,
To dar je tvoje ljubavi,
To snaga tvoja izvodi.

Mir podaj našem vremenu,
Probudi vjeru stamenu,
Za dobra djela poletnim
Potakni sve nas ufanjem.

Ti mlake duše ozdravi,
Ti srca grešna očisti,
I vatrom marne ljubavi
Probudi na dobrohotnost.

Gospodinu Trojednome
Nek bude slava vječita
Koj život vječni puku svom
U rajskom domu neka da. Amen.

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Probudi silu svoju i spasi nas, Gospodine.

Ps 80 (79). Molitva za obnovu posječena vinograda

Dođi, Gospodine Isuse (Otk 22, 20).

Čuj, pastiru Izraelov, *
    ti što vodiš Josipa ko stado ovaca!
Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj *
    pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom!
probudi silu svoju, *
    priteci nam u pomoć!

Bože, obnovi nas, *
    razvedri lice svoje i spasi nas! -

Gospodine, Bože nad Vojskama,
    dokle ćeš plamtjeti, *
    premda se moli narod tvoj?
Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza, *
    i obilno pojiti suzama?
Dokle će se oko nas svađati susjedi, *
    i rugat nam se naši dušmani?

Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
    razvedri lice svoje i spasi nas!

Ti prenese čokot iz Egipta, *
    pogane istjera, a njega zasadi.
Ti mu tlo pripravi, *
    i on pusti korijenje i napuni zemlju.
Sjena mu prekri bregove, *
    lozje mu ko Božji cedrovi.
Mladice svoje ispruži do mora *
    i svoje ogranke do Rijeke.

Zašto si mu srušio ogradu, *
    da ga beru svi što putem prolaze,
da ga pustoši vepar iz šume, *
    da ga pasu poljske zvijeri?

Vrati se, Bože nad Vojskama,
    pogledaj s neba i vidi, *
    obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje, *
    sina kog za se odgoji!
Oni koji ga spališe i posjekoše, *
    nek izginu od prijetnje lica tvojega!
Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje, *
    nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe; *
    poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Gospodine, Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
    razvedri lice svoje i spasi nas!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Probudi silu svoju i spasi nas, Gospodine.

 

Antifona 2.

Gospodin stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji.

Hvalospjev (Iz 12, 1-6). Pjesma otkupljenih

Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije (Iv 7, 37).

Hvalim te, Gospodine: *
    razgnjevi se ti na mene,
ali se odvratio gnjev tvoj, *
    i ti mene utješi!
Evo, Bog je spasenje moje, *
    uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *
    on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu *
    iz izvora spasenja.
Reći ćete, u dan onaj:
    Hvalite Gospodina, *
    prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova, *
    razglašujte uzvišenost imena njegova!
Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote, *
    neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona, *
    jer je velik među vama Svetac Izraelov!

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Gospodin stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji.

 

Antifona 3.

Kliknite Bogu, jakosti našoj.

Ps 81 (80). Svečana obnova Saveza

Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno (Heb 3, 12).

Kliknite Bogu, jakosti našoj, *
    † kličite Bogu Jakovljevu!
Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, *

    svirajte u milozvučnu citru s harfom!
Zatrubite u rog za mlađaka, *
    za uštapa, na svetkovinu našu!

Jer to je propis Izraelu, *
    zapovijed Boga Jakovljeva.
Takvo je svjedočanstvo dao Josipu *
    kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Jezik meni nepoznat začuh:
    »Oslobodih od tereta rame njegovo, *
    ruke su mu slobodne od košare.
U tjeskobi si zavapio, i ja te izbavih;
    iz gromovna oblaka odgovorih tebi, *
    iskušah te kod vodâ meripskih.

Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti: *
    o da me poslušaš, Izraele!
Nek ne bude u tebe drugog boga, *
    i ne klanjaj se bogu tuđemu!
ja sam Gospodin, Bog tvoj
    koji te izvedoh iz Egipta: *
    otvori svoja usta da ih napunim!

Ali moj narod ne slušaše glasa moga. *
    Izrael me ne posluša.
Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: *
    neka hodi kako mu se hoće!

O, kad bi me narod moj slušao, *
    kad bi Izrael putovima mojim hodio,
brzo bih pokorio dušmane njegove, *
    ruku bih svoju okrenuo
    na protivnike njegove.

Oni što ga sada mrze dodvarali bi mu se, *
    i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.
A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom *
    i sitio ga medom iz pećine.«

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,

    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Kliknite Bogu, jakosti našoj.

 

ČITANJE Rim 14, 17-19

Kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome. Da, tko tako Kristu služi, mio je Bogu i cijene ga ljudi.

 

OTPJEV

R. U bdjenjima noćnim * mislim na tebe, Gospodine.
      
U bdjenjima noćnim mislim na tebe, Gospodine.

O. Ti postade meni pomoć. * Mislim na tebe, Gospodine.
      
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U bdjenjima...

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodine, daj svome narodu da okusi spasenje i oprosti nam grijehe.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka:
    spasiti nas od neprijatelja naših - *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *

    da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodine, daj svome narodu da okusi spasenje i oprosti nam grijehe.

 

MOLBENICA

Blagoslovljen da je Bog, Otac naš, koji štiti svoje sinove i ne prezire molitava njihovih. Svi se njemu obratimo poniznom molitvom:

R. Prosvijetli, Gospodine, oči naše.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Gospodine, ti si pravo svjetlo i tvorac si svjetla. Molimo te: daj da trajno razmišljamo samo ono što je sveto i pošteno te tako sveudilj živimo svjetlom prosvijetljeni. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.